Turkce Kitaplar

Turkce kitaplar
  • Grid List
İslam-Osmanlı Hukuku
$30.95 $19.95
Elinizdeki eser mezhepler arası mukayeseli ve teorik olarak İslam hukukunu değil, yaklaşık bin yıl kadar çeşitli devletler tarafından uygulanmış olan...
Add to cart
Aşkın Gözyaşları ...
$12.00 $10.95
Her şeyin herkese yakışmadı¤ı şu dünyada, Yunusça aşkın herkese yakışması bundandır. “Dost elinde avareyim Gel gör beni aşk neyledi” “Gel!...
Add to cart
Kurulu? Osmanl? T...
$7.95
‘Tarihçilerin Kutbu’, ‘Tüm Zamanlar?n Âlimi’, ‘Bilge Tarihçi’ Prof. Halil ?nalc?k bildiklerinizi unutun diyor. Özellikle de tarihi, kronolojik olaylar dizisi olarak...
Add to cart
Avni Paşa Anlatıyor
$20.95 $17.95
Bu eser birilerine hoş veya nahoş görünmek için yazılmamıştır. Asıl hedefim ahlâka ve bizden sonra gelecek olan nesle hizmet olduğundan,...
Add to cart
Osmanl?lar ve Haç...
$10.95
"Dünyan?n en önde gelen Osmanl? tarihçisi" olarak an?lan ?nalc?k bu kitapta Osmanl?lar ve Haçl?lar aras?ndaki mücadelenin çerçevesini 1329-1451 ve 1451-1522...
Add to cart
Mustafa Kemal
$14.95
Add to cart
Büyük Olayların K...
$10.95
1 Mayıs 1977, 5 Nisan Kararları, 6-7 Eylül Olayları, 6 Gün Savaşları, 11 Eylül, 12 Eylül Darbesi, 12 Mart Muhtırası,...
Add to cart
Büyük Olayların K...
$10.95
9 Subay Olayı, 14’lerin Tasfiyesi, 24 Nisan 1915, 27 Mart 1994 Yerel Seçimleri,1936 Olimpiyatları, 1968 Paris 1972 Olimpiyatları ve Rehine...
Add to cart
Malcolm X
$24.95
Malcolm X’in hikâyesi, sadece bir şahsın veya bir ailenin değil, tüm Siyahların, hatta Siyahlara yaptıkları ile hâlâ gündemden çıkmayan bir...
Add to cart
Tamamlanmamış Dev...
$10.95
Modernite, ulus-devletlerin oluşumuyla beraber pozitif hukukun üstünlüğünü getirdi. Dünyanın 'büyüsünün kaçması', bu yeni kurallar setinin toplumsal hayatı düzenleyici etkisini güçlendirdi;...
Add to cart
Mekanlar ve Olayl...
$29.95
Her taşına Fatih'in cihangirliğinin, Bayezid'in hassas ruhunun, Yavuz'un heybetinin, 4. Murad'ın yiğitliğinin, 3. Selim'in musiki nağmelerinin sindiği Topkapı Sarayı'nı oradaki...
Add to cart
İstanbul Vakıf Ha...
$14.95
Dünya küçük İstanbul büyük; kültürümüzün kalbi İstanbul! Bu yorgun kalbde vaktiyle neleeeer vardı neler! Uygarlığın yüzakı eserler!Bu kitabta, şimdilerde pek...
Add to cart
Değişim Sürecinde...
$14.95
Avrupa, imparatorlukların dağılmasıyla ulus devletlere dönüşür ve aydınlanmanın ardından sanayi kapitalizmine geçerken Osmanlı İmparatorluğu hep bir ümmet devleti olarak kaldı....
Add to cart
Otağ-1 : Büyük Doğuş
$17.95 $11.95
Yıllardır birçok tarihçi yetiştiren, yaptığı televizyon programlarıyla ve yazdığı kitaplarla tarihi yediden yetmişe herkese sevdiren Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in kaleminden...
Add to cart
Bildiğin Gibi Değ...
$21.95 $14.95
Bir üçgenin iç açılarının toplamı kaçtı? “Fast food” var mıydı? Kimler sakal bırakamazdı? Halk, padişahı görünce neden hasır yakardı? Hınzır,...
Add to cart
Çalışanlar Kitabı
$19.95
Emek insan yaşamının en temel öğelerinden biri ; birçoğumuz için zorunluluk, pek çok insan için bir tatmin kaynağı ve tarih...
Add to cart
İttihat ve Terakki
$14.95
İttihatçılık ve İttihatçılar, Osmanlı Devleti’nin son döneminde olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin de düşünce dünyasına damgasını vurmuştur. Modernizm, Batılılaşma ve milliyetçilik...
Add to cart
Osmanlı'nın Gayri...
$9.95
Fatih Sultan Mehmed'in, İstanbul'u fethinden sonra "Millet Sistemi" adıyla teşkilatlandırdığı Osmanlı gayrimüslimleri 1839 Tanzimat Fermanı'na kadar birçok alanda Müslümanlardan ayrıldılar....
Add to cart