Turkce Kitaplar

Turkce kitaplar
  • Grid List
Ulu Çınarın Gölge...
$8.50 $1.99
Bu kitap, kendinden önceki Türk devletlerinin tecrübelerini İslam'ın muhteşem mirası ile mezcederek dünya tarihinin en özgün devletlerinden birini kuran Osmanlı...
Add to cart
Destansı Hüzün
$0.99
Tarih, maddi ve manevi deşerler birikimidir. Geçmişin tahlili, bir milletin güzel ve bereketli gelecesinin müjdelerini fısıldar.
Add to cart
Tarih ?uuruna Do?...
$0.99
Osmanl? ?mparatorlu?u bugün dünya tarihinde son ke?fedilen k?tad?r.
Add to cart
Bir Osmanlı Var İmiş
$7.95
Koray Şerbetçi’nin kaleme aldığı Bir Osmanlı Var İmiş kitabı Nesil Yayınları’ndan çıktı.Koray Şerbetçi bu kitabında Doğulu fikir ve kültür yapısıyla...
Add to cart
umhuriyet'in İlk ...
$18.95 $14.95
Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı, İlber Ortaylı'nın kaleminden 1923'ten günümüze, günümüzden 2023'e uzanan, bir geçmiş ve gelecek muhasebesi...İsmail Küçükkaya sordu, İlber Ortaylı...
Add to cart
Bi Ermeni Var
$15.00 $12.95
Ergenekon sabahına uyandığımızda “yavuz hırsızlık” yapanlar, Hrant Dink öldürüldüğünde de aynı şeyi yaptılar ve bize odaklanmamız için bir nokta işaret...
Add to cart
Gönüllü Askerler ...
$4.95
Savaş. Çanakkale'de devam ederken cephe gerisinde hummalı bir çalışma vardı.Bir taraftan askerlerin ihtiyaçları karşılanıyor bir taraftan da gelen yaralılar tedavi...
Add to cart
Sohbet Tad?nda Tarih
$0.99
"Kim demi? tarih keyifli de?ildir diye!""Tarihin güzellikleri ayr?nt?lar?ndad?r." gerçe?inden hareketle "Sohbet Tad?nda Tarih", okuyucular? bir sohbet havas? içinde tarihin ana...
Add to cart
Şiirlerde Yaşayan...
$0.99
Nice şanlı ve kanlı mücadelelerden sonra sahip olduğumuz bu aziz toprağın değerini kalıcılaştıran şairlerimiz ki tarihimizi ve kültürümüzü gergef gergef...
Add to cart
Ramazan Medeniyeti
$0.99
K?talar ve okyanuslara uzanan co?rafyalar?n renklerinin as?rlar süren zaman dilimi içinde ciddi bir emekle harmanlanmas?yla olu?an köklü bir imparatorluk gelene?ine...
Add to cart
Osmanlı Tarihinde...
$16.95
BUGÜNE KADAR OSMANLI TAR?H?NE DA?R OKUDUKLARINIZIN ÇO?U B?RER EFSANEYD?... Osmanl? tarihinin kaynaklar?na inildi?inde birçok abart?lm?? olay ve efsanevî ?ahsiyet görmek...
Add to cart
Aşkın Gözyaşları ...
$12.00 $10.95
Her şeyin herkese yakışmadı¤ı şu dünyada, Yunusça aşkın herkese yakışması bundandır. “Dost elinde avareyim Gel gör beni aşk neyledi” “Gel!...
Add to cart
Gençler İçin Osma...
$10.95
Osmanlı; tarihimizin geniş kesitini süsleyen, zirve bir devlettir. Osmanoğulları, dört yüz çadırlık aşiretten uç beyliğine, oradan üç kıta yedi iklime...
Add to cart
Mekanlar ve Olayl...
$29.95
Her taşına Fatih'in cihangirliğinin, Bayezid'in hassas ruhunun, Yavuz'un heybetinin, 4. Murad'ın yiğitliğinin, 3. Selim'in musiki nağmelerinin sindiği Topkapı Sarayı'nı oradaki...
Add to cart
Hacli Seferleri /...
$50.95 $39.95
Papa II. Urbanus Hıristiyan Avrupa’ya seslenip Kudüs’ü ele geçirmek ve İslam’ın yayılmasını durdurmak çağrısını yaptığında yüzyıllar sürecek ve çok uzun...
Add to cart