Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

HiLALiN iKi UCU

$499 $1295

We have run out of stock for this item.


1470'li yıllar...
Endülüs İslam Devleti'nin son demleri...
Bir yeniçeri, Deliormanlı Poyraz...
Endülüslü müstensihe, Amber...
Âlim İmam Nasr...
Şimdilerde dinine uzak düşmüş eski din adamı Geronimo...
Yakılarak yok edilmekte olan bir medeniyet, çöküşü durdurmak için çıkılan soluk soluğa bir yolculuk, medeniyetin temel taşı kitapları kaçırıp çoğaltarak kurtarmaya çalışan gözü pek kahramanlar ve ansızın inen akşamın gölgesinde derinden derine yeşeren bir aşk...
Mine Sultan Ünver'den, bir medeniyet romanı, Hilalin İki Ucu: Osmanlı Endülüs'te.Author: Mine Sultan Unver
Publisher: Timas Yayinlari

ISBN 9786050807783
Dimensions: 0