Turkce Kitaplar

Turkce kitaplar
  • Grid List
Fetih Ve Kıyamet ...
$16.95 $3.95
"1453 yılına dönmeye, İstanbul'un Fethi'ne tanıklık etmeye hazır mısınız? Tarih alanında pek çok önemli çalışmaya imza atan Prof. Dr. Feridun...
Add to cart
Düello - Menderes...
$12.95 $7.95
"Tek kaygım, İkinci Dünya Savaşı’ndan kurtardığımız ülkenin Üçüncü Dünya Savaşı’nın öncesinde yönetimsiz kalışıdır… Abartmayayım ama bir yıl sonra duruma bütünüyle...
Add to cart
Osmanlı ve Avrupa...
$14.95
15. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı, Avrupa tarihini şekillendirmede çok Önemli bir rol oynamıştır. Osmanlı’ya referansta bulunmaksızın raison d’etat, reel politik,...
Add to cart
Bi Ermeni Var
$15.95 $12.95
Ergenekon sabahına uyandığımızda “yavuz hırsızlık” yapanlar, Hrant Dink öldürüldüğünde de aynı şeyi yaptılar ve bize odaklanmamız için bir nokta işaret...
Add to cart
Harputlu Hasan
$10.95 $7.95
Dislandigin zaman kimseler gormez seni. Sadece bakarlar. Sende olmayanlari, eksiklerini isaret ederler. Canini acitan ne varsa, tuz basar gibi basarlar...
Add to cart
Hayatım İbret Ayn...
$12.95
İlim-irfanıyla, yaşayışıyla İsmiyle müsemma denilebilecek bir zat Ahmet Muhtar Büyükçınar. Onun hayatı ve hatıralarının, kendi ifadeleriyle dile getirildiği Hayatım İbret...
Add to cart
İlk İmparator Fat...
$9.95
Osmanlı padişahları içerisinde hakkında en fazla araştırma yapılanlardan biri olan Fatih Sultan Mehmed, devri, fetihleri ve sıra dışı kişiliği ile...
Add to cart
Gönüllü Askerler ...
$4.95
Savaş. Çanakkale'de devam ederken cephe gerisinde hummalı bir çalışma vardı.Bir taraftan askerlerin ihtiyaçları karşılanıyor bir taraftan da gelen yaralılar tedavi...
Add to cart
Çatışmadan İttifaka
$10.95 $7.95
İslam - Hıristiyan medeniyeti ilişkilerine geçmeden önce, böyle bir terimin kullanımasının çok daha genel amaçlar ve anlamlar taşıdığı ortaya konmalıdır....
Add to cart
Türklerin Altın Çağı
$25.00 $12.95
"Türkiye’nin yüzyıllar önce açılan tarih defteri henüz kapanmamıştır ve sık sık da görüyorsunuz ki bu defter kapanmaz. Onun için tarih...
Add to cart
İslam-Osmanlı Hukuku
$30.95 $19.95
Elinizdeki eser mezhepler arası mukayeseli ve teorik olarak İslam hukukunu değil, yaklaşık bin yıl kadar çeşitli devletler tarafından uygulanmış olan...
Add to cart
Kuruluş: Osmanlı ...
$7.95
'Tarihçilerin Kutbu', 'Tüm Zamanların Alimi', 'Bilge Tarihçi' Prof. Halil İnalcık bildiklerinizi unutun diyor. Özellikle de tarihi, kronolojik olaylar dizisi olarak...
Add to cart
Avni Paşa Anlatıyor
$20.95 $17.95
Bu eser birilerine hoş veya nahoş görünmek için yazılmamıştır. Asıl hedefim ahlâka ve bizden sonra gelecek olan nesle hizmet olduğundan,...
Add to cart
Büyük Olayların K...
$10.95
1 Mayıs 1977, 5 Nisan Kararları, 6-7 Eylül Olayları, 6 Gün Savaşları, 11 Eylül, 12 Eylül Darbesi, 12 Mart Muhtırası,...
Add to cart
Büyük Olayların K...
$10.95
9 Subay Olayı, 14’lerin Tasfiyesi, 24 Nisan 1915, 27 Mart 1994 Yerel Seçimleri,1936 Olimpiyatları, 1968 Paris 1972 Olimpiyatları ve Rehine...
Add to cart
Tamamlanmamış Dev...
$10.95
Modernite, ulus-devletlerin oluşumuyla beraber pozitif hukukun üstünlüğünü getirdi. Dünyanın 'büyüsünün kaçması', bu yeni kurallar setinin toplumsal hayatı düzenleyici etkisini güçlendirdi;...
Add to cart
İstanbul Vakıf Ha...
$14.95
Dünya küçük İstanbul büyük; kültürümüzün kalbi İstanbul! Bu yorgun kalbde vaktiyle neleeeer vardı neler! Uygarlığın yüzakı eserler!Bu kitabta, şimdilerde pek...
Add to cart
Değişim Sürecinde...
$14.95
Avrupa, imparatorlukların dağılmasıyla ulus devletlere dönüşür ve aydınlanmanın ardından sanayi kapitalizmine geçerken Osmanlı İmparatorluğu hep bir ümmet devleti olarak kaldı....
Add to cart
Bildiğin Gibi Değ...
$21.95 $14.95
Bir üçgenin iç açılarının toplamı kaçtı? “Fast food” var mıydı? Kimler sakal bırakamazdı? Halk, padişahı görünce neden hasır yakardı? Hınzır,...
Add to cart
Çalışanlar Kitabı
$19.95
Emek insan yaşamının en temel öğelerinden biri ; birçoğumuz için zorunluluk, pek çok insan için bir tatmin kaynağı ve tarih...
Add to cart
İttihat ve Terakki
$14.95
İttihatçılık ve İttihatçılar, Osmanlı Devleti’nin son döneminde olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin de düşünce dünyasına damgasını vurmuştur. Modernizm, Batılılaşma ve milliyetçilik...
Add to cart
Osmanlı'nın Gayri...
$9.95
Fatih Sultan Mehmed'in, İstanbul'u fethinden sonra "Millet Sistemi" adıyla teşkilatlandırdığı Osmanlı gayrimüslimleri 1839 Tanzimat Fermanı'na kadar birçok alanda Müslümanlardan ayrıldılar....
Add to cart
Osmanlı Sarayında...
$29.95
Klasik dönemde bir padişahın gündelik hayatı yanında bütünüyle Topkapı Sarayı'nda yaşanan hayatı anlatan en önemli eserlerin başında Hâfız Hızır İlyas...
Add to cart
İstanbul - Kürese...
$12.95
Dünyanın en eski ve en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul bağlamında küreselleşme sürecinin etkileri inceleniyor bu kitapta. Doğu ile Batı...
Add to cart
Bosna Gezi Rehberi
$4.95
Add to cart
Hz. Hüseyin ve Ke...
$25.95
"En muteber kaynaklara dayanılarak hazırlanmış olan Hazret-I Hüseyin ve Kerbela Faciası, üç safhada anlatılmış; birinci bölümde Hz. Hüseyin´in doğumu ve...
Add to cart
Türk Tarihinden Y...
$11.95
1968 y?l?nda ?stanbul Radyosu'nda yapt??? konu?malar yazar taraf?ndan derlenmi?tir. ?lk bask?s? Milli E?itim Bakanl???'n?n 1000 Temel Eser serisinin 11. kitab?...
Add to cart
Tarihe Yön Veren ...
$29.95
Tarih; okuyana kendi gözünün görme derecesine göre yol gösteren bir k?lavuzdur.” -Jean-Jacques Rousseau-   ?nsanl?k tarihinin geli?imini farkl? aç?lardan okuyabilmek...
Add to cart
Osmanlı`yı Cihan ...
$7.50 $6.95
Keşfi devam eden bir kıta olan Osmanlı kültür ve medeniyetinin idari, toplumsal, ekonomik, eğitim, kültür ve sanat müesseselerini konu alan...
Add to cart
Çanakkale Savaşı ...
$17.95 $12.95
TÜRKİYE'DE ALANINDA İLK... Uzun yıllar süren bir çalışmanın ürünü... Deniz, Kara ve Hava savaşları hakkında hiç bilinmeyen detaylar, unutulan hatıralar,...
Add to cart
İttihat ve Terakki
$19.95 $14.95
“Kulunuzdan gayrısı İttihatçıdır”Türk siyasi tarihinin en önemli kırılma anlarına damgasını vuran bir gelenek İttihat ve Terakki… Gizli bir cemiyetten örgütlü...
Add to cart
Tarihçi (The Hist...
$35.00 $19.95
Gerçe?e Haz?rl?kl? Olun: Drakula'n?n Kötülükleri Hala Sürüyor Olabilir...Genç bir kad?n, babas?n?n kütüphanesini kar??t?r?rken yapraklar? sararm?? mektuplar ile eski bir kitap bulur. Kitab?n gizemi...
Add to cart
Evliya Celebinin ...
$12.95 $9.95
Selçuk Altun'un değerlendirmesiyle "kentimizi taş taş, çeşme çeşme tanıyan İstanbulog" John Freely'nin (1926) kitaplarının sayısı otuzu geçiyor; çoğu da İstanbul...
Add to cart
Osmanli Imparator...
$24.95 $22.50
“Ho?görü nedir? Dinsel ho?görünün gerekçesi gerçekten din midir? Osmanl? ho?görülü müdür, ho?görüsüz müdür? Kimleri, hangi kurumlar?, fikirleri ho?görmü?tür; ho?görmemi?tir? Ne...
Add to cart
Hukuk ve İdare Ad...
$12.95 $9.95
"Osmanlı kadısı, bütün İslam devletlerindeki seleflerinin aksine bir geniş imparatorluğun coğrafyasını sırtlayan unsurlardandı. Bu zümre her renk, meşrep ve nitelikteki...
Add to cart
Bir Hüznün Tarihi...
$9.95
Danışman: Prof. Dr. Bingür Sönmez Türkiye'de ilk defa yayınlanan fotoğraflarla. Bir cihan devleti, Balkanlardan Kafkaslara, arkasında büyük bir çığlık ve...
Add to cart