Turkce Kitaplar

Turkce kitaplar
  • Grid List
Osmanlı Sarayında...
$29.95
Klasik dönemde bir padişahın gündelik hayatı yanında bütünüyle Topkapı Sarayı'nda yaşanan hayatı anlatan en önemli eserlerin başında Hâfız Hızır İlyas...
Add to cart
İstanbul - Kürese...
$12.95
Dünyanın en eski ve en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul bağlamında küreselleşme sürecinin etkileri inceleniyor bu kitapta. Doğu ile Batı...
Add to cart
Bosna Gezi Rehberi
$4.95
Add to cart
Kızıl Ufuklar
$12.95
  Batı’nın ve Doğu’nun cesaret ormanlarının kaplanı, iman gücüyle dolu bir padişah; adaletini kendine kılıç yapmış Kanuni Sultan Süleyman… “Tüm...
Add to cart
Bir Hüznün Tarihi...
$9.95
Danışman: Prof. Dr. Bingür Sönmez Türkiye'de ilk defa yayınlanan fotoğraflarla. Bir cihan devleti, Balkanlardan Kafkaslara, arkasında büyük bir çığlık ve...
Add to cart
Hz. Hüseyin ve Ke...
$25.95
"En muteber kaynaklara dayanılarak hazırlanmış olan Hazret-I Hüseyin ve Kerbela Faciası, üç safhada anlatılmış; birinci bölümde Hz. Hüseyin´in doğumu ve...
Add to cart
Padi?ah Anneleri ...
$19.00 $9.95
Valide Sultanlar, dünyan?n en kudretli kad?nlar?...As?rlarca dünyan?n birinci devleti konumunu korumu? bir cihan imparatorlu?u olan Osmanl? Devleti'nin saray protokolünde, padi?ahtan...
Add to cart
Türk Tarihinden Y...
$11.95
1968 y?l?nda ?stanbul Radyosu'nda yapt??? konu?malar yazar taraf?ndan derlenmi?tir. ?lk bask?s? Milli E?itim Bakanl???'n?n 1000 Temel Eser serisinin 11. kitab?...
Add to cart
Tarihe Yön Veren ...
$29.95
Tarih; okuyana kendi gözünün görme derecesine göre yol gösteren bir k?lavuzdur.” -Jean-Jacques Rousseau-   ?nsanl?k tarihinin geli?imini farkl? aç?lardan okuyabilmek...
Add to cart
Osmanl?'y? Cihan ...
$7.50 $6.95
“Ke?fi devam eden bir k?ta” olan Osmanl? kültür ve medeniyetinin idari, toplumsal, ekonomik, e?itim, kültür ve sanat müesseselerini konu alan...
Add to cart
Çanakkale Savaşı ...
$17.95 $12.95
TÜRKİYE'DE ALANINDA İLK... Uzun yıllar süren bir çalışmanın ürünü... Deniz, Kara ve Hava savaşları hakkında hiç bilinmeyen detaylar, unutulan hatıralar,...
Add to cart
İttihat ve Terakki
$19.95 $14.95
“Kulunuzdan gayrısı İttihatçıdır”Türk siyasi tarihinin en önemli kırılma anlarına damgasını vuran bir gelenek İttihat ve Terakki… Gizli bir cemiyetten örgütlü...
Add to cart
Tarihçi (The Hist...
$35.00 $19.95
Gerçe?e Haz?rl?kl? Olun: Drakula'n?n Kötülükleri Hala Sürüyor Olabilir...Genç bir kad?n, babas?n?n kütüphanesini kar??t?r?rken yapraklar? sararm?? mektuplar ile eski bir kitap bulur. Kitab?n gizemi...
Add to cart
Evliya Celebinin ...
$12.95 $9.95
Selçuk Altun'un değerlendirmesiyle "kentimizi taş taş, çeşme çeşme tanıyan İstanbulog" John Freely'nin (1926) kitaplarının sayısı otuzu geçiyor; çoğu da İstanbul...
Add to cart
Osmanl? ?mparator...
$22.50
“Ho?görü nedir? Dinsel ho?görünün gerekçesi gerçekten din midir? Osmanl? ho?görülü müdür, ho?görüsüz müdür? Kimleri, hangi kurumlar?, fikirleri ho?görmü?tür; ho?görmemi?tir? Ne...
Add to cart
Hukuk ve İdare Ad...
$12.95 $9.95
"Osmanlı kadısı, bütün İslam devletlerindeki seleflerinin aksine bir geniş imparatorluğun coğrafyasını sırtlayan unsurlardandı. Bu zümre her renk, meşrep ve nitelikteki...
Add to cart
Payidar
$15.95
?ah? Mat Etmek – Payidar Kitab? Osmanl?’n?n son yüzy?l?n? anlat?yor. Bu ismi seçmemizin sebebi ?udur; ?eyh Edebali Hazretleri; “Yüksektekiler alçaktakiler...
Add to cart
OMT Osmanl? Mille...
$15.00 $12.95
Mesele Osmanl?c?l?k yapmak de?il. Zaten Osmanl?'n?n Osmanl?c?l?k gibi bir derdi yoktu. Türkçülük, Osmanl?c?l?k, ?slâmc?l?k, Osmanl? Devletinin tarih sahnesinden çekilmesinden bir...
Add to cart