Turkce Kitaplar

Turkce kitaplar
  • Grid List
II. Abdulhamid Do...
$49.95
Osmanlı Devleti’nin otuz dördüncü padişahı olan II. Abdülhamid’in devrinde, Saraybosna’dan Medine’ye, Batum’dan Kahire’ye uzanan bu coğrafya; Osmanlı’nın tarih sahnesinden çekilişinden...
Add to cart
Kanuni Devrinde O...
$10.00 $9.95
Add to cart
SULEYMAN HAN
$12.95 $9.95
Vehimi, Koca Kurt! Her köse basindan çikip dünyanin her yerinde düsmana aman vermeyen gözü kara yigit! “?nsanin dogasi nedir Vehimi?...
Add to cart
Antik Çağdan Gele...
$10.95 $8.95
Para yokken insan vardı fakat insanlık tarihi parayla başladı. O halde şimdiye kadar yapılmamış bir şey yapılabilir; insanlık tarihi “para”...
Add to cart
Son Imparatorluk ...
$12.95
"Osmanl? ?mparatorlu?u tarihin gerçek anlamdaki son üniversal, yani beynelmilel, cihan?ümul imparatorlu?udur.Akdeniz havzas?ndaki üç tarihî imparatorluktan birini kuranlar?n torunlar? ve çocuklar?y?z....
Add to cart
Türk'e Tapmak
$15.95 $13.95
Onur Atalay, okuru 1930’lar boyunca genç cumhuriyetin üzerinde yükseleceği “manevi” temelleri yeniden değerlendirmeye çağırıyor. Yazar, etrafında milletin inşa edileceği bir...
Add to cart
Çatışmadan İttifaka
$9.95 $7.95
İslam - Hıristiyan medeniyeti ilişkilerine geçmeden önce, böyle bir terimin kullanımasının çok daha genel amaçlar ve anlamlar taşıdığı ortaya konmalıdır....
Add to cart
Çanakkale Savaşı ...
$17.95 $12.95
TÜRKİYE'DE ALANINDA İLK... Uzun yıllar süren bir çalışmanın ürünü... Deniz, Kara ve Hava savaşları hakkında hiç bilinmeyen detaylar, unutulan hatıralar,...
Add to cart
Avni Paşa Anlatıyor
$20.95 $17.95
Bu eser birilerine hoş veya nahoş görünmek için yazılmamıştır. Asıl hedefim ahlâka ve bizden sonra gelecek olan nesle hizmet olduğundan,...
Add to cart
Bildiğin Gibi Değ...
$12.95 $10.95
Bir üçgenin iç açılarının toplamı kaçtı? “Fast food” var mıydı? Kimler sakal bırakamazdı? Halk, padişahı görünce neden hasır yakardı? Hınzır,...
Add to cart
Değişim Sürecinde...
$10.95 $8.95
Avrupa, imparatorlukların dağılmasıyla ulus devletlere dönüşür ve aydınlanmanın ardından sanayi kapitalizmine geçerken Osmanlı İmparatorluğu hep bir ümmet devleti olarak kaldı....
Add to cart
Hayatım İbret Ayn...
$11.95 $9.95
İlim-irfanıyla, yaşayışıyla İsmiyle müsemma denilebilecek bir zat Ahmet Muhtar Büyükçınar. Onun hayatı ve hatıralarının, kendi ifadeleriyle dile getirildiği Hayatım İbret...
Add to cart
Cumhuriyet Donemi...
$8.95 $6.95
Cumhuriyet tarihi boyunca, iman hizmeti ifa eden, milletin maneviyatı üzerinde müsbet izler bırakan nice büyük zatlar gelmiştir. Bu zatlar, hep...
Add to cart
Osmanlı`yı Cihan ...
$7.50 $6.95
Keşfi devam eden bir kıta olan Osmanlı kültür ve medeniyetinin idari, toplumsal, ekonomik, eğitim, kültür ve sanat müesseselerini konu alan...
Add to cart
İttihat ve Terakki
$12.95 $10.95
“Kulunuzdan gayrısı İttihatçıdır”Türk siyasi tarihinin en önemli kırılma anlarına damgasını vuran bir gelenek İttihat ve Terakki… Gizli bir cemiyetten örgütlü...
Add to cart
İslam-Osmanlı Hukuku
$30.95 $19.95
Elinizdeki eser mezhepler arası mukayeseli ve teorik olarak İslam hukukunu değil, yaklaşık bin yıl kadar çeşitli devletler tarafından uygulanmış olan...
Add to cart
Hukuk ve İdare Ad...
$9.95 $7.95
"Osmanlı kadısı, bütün İslam devletlerindeki seleflerinin aksine bir geniş imparatorluğun coğrafyasını sırtlayan unsurlardandı. Bu zümre her renk, meşrep ve nitelikteki...
Add to cart
Osmanlı Kültür T...
$28.50 $19.95
Kültür ve edebiyat tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. İsmail E. Erünsal, bu kitabında yıllar yılı zihninde yoğurduğu, çalışmaları...
Add to cart
Ali’m
$11.95 $9.95
"Vatan dardaysa... Çanakkale’deyiz. Sakarya’dayız.Canımızı seve seve hiçe sayarız.Şehitlerini “vatan sağ olsun” diye gururla toprağa verebilen bir milletiz.Ama…Sırça saraylarda kahramanlık edebiyatı...
Add to cart
Devlet-i ‘Aliyye ...
$17.95 $15.95
Devlet-i ‘Aliyye’nin birinci cildi Osmanlı Devleti’nin bir beylikten Balkanlar ve Ortadoğu’ya hükmeden güçlü bir imparatorluğa dönüşümünü konu alır. İkinci cilt,...
Add to cart
Dünden Bugüne Har...
$8.95 $6.95
Siyasî bir oluşum şeklinde zuhûr edip sonra siyasî görüşlerini dinin parçası hâline getiren Hâricîlik, Hz. Ali (k.v.) döneminde teşekkülünü tamamlamış,...
Add to cart
İsmet İnönü ve Re...
$14.95 $12.95
Cemil Koçak, yakın târih alanında yaptığı arkeolojik kazılarla resmî târihi ve onun nasıl oluşturulduğunu açıklayarak, unutulanları hatırlatıyor ve geçmişimizle yüzleşmemizi...
Add to cart
Selçuklu Çağında ...
$10.95 $8.95
SELÇUKLU ŞEHİR HAYATINIYENİDEN KEŞFETMEK…Selçuklu şehirlerinin güvenliği nasıl sağlanırdı? Mahalle hayatında Müslümanlar ve gayrimüslimler müşterek bir yaşamı ne şekilde kurmuşlardı? Çarşıların...
Add to cart
Medeniyetler Diya...
$10.95 $8.95
Roger Garaudy bu eseri Müslüman olmadan beş sene önce yazdı.Yayınlanır yayınlanmaz birçok dünya diline çevrildi. Pek çok ülkede defalarca basıldı....
Add to cart