PIRLANTA SERISI

  • Grid List
ORUÇ : Gufranla T...
$11.95 $8.95
Bir başkadır bizim dünyamızda Ramazan ve oruç. O, gelirkenyolu gözlenen nazlı bir misafir gibi gelir; giderken de içimize birgurub burukluğu...
Add to cart
NAMAZ : Miraç Eng...
$13.95 $11.95
Namaz, İslâm’ın beş temel esasından biridir. O, dinin dire­ği, duaların özü ve esası, insanı Allah’a yaklaştırmada hem bir vesile hem...
Add to cart
Bahar Neşîdesi
$11.95 $9.95
“Hazan kış güftesiyle gelir, bestesi bahar,Karın-buzun bağrında mayalanır cemenzar!Mevsim gelince bir bakarsın nevbahâr olur;“Gül acar, bülbül öter” her yer lâlezâr...
Add to cart
Olçü veya Yoldaki...
$12.95 $10.95
M. Fethullah Gülen bu eserinde, insanın manevi sahada önceden belirlediği hedefe, sağa sola taşmadan nasıl varacağını anlatıyor. Göz-kalp birlikteliğinin sırlarını...
Add to cart
YOLUN KADERi (KIR...
$11.95 $2.99
Apple Store:  Google Play:
Add to cart
Kalbin Zümrüt Tep...
$11.95 $7.95
Kalbin Zümrüt Tepeleri, mahviyet, tevazu hal ilmi olarak, insanı ve islam'ın, özünü oluşturan tasavvufi ıstılahlar çerçevesinde bütün boyutlarıyla ele almakta;...
Add to cart
Fatiha Uzerine Mü...
$9.95 $6.95
"Fâtiha, Kur'ân-i Kerîm'in, dolayısıyla bütün semâvî kitapların ana gayesini, temel esaslarını ihtivâ eden ve bir kitap kadar ıhâtâi olan mübârek...
Add to cart
Bir İ'caz Hecelemesi
$14.95 $2.99
Varlığın en bereketli ışık kaynağı, sözün en çarpıcı, en kuvvetli nüktesi odur. Yeryüzündeki bütün cazibedar güzellikler, onun ışığının varlık üzerine...
Add to cart
İrşad Ekseni
$8.95 $5.95
"Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. işte onlar kurtuluşa erenlerdir." (Ali imran, 3/10) Ayeti inanan...
Add to cart
İnancın Golgesinde-1
$9.95 $5.95
İnancın Gölgesinde, Allah'ın mutlak varlığı ve birliği, âhiret; melek, ruh, çin ve şeytan gibi bütün unsurlarıyla melekût veya metafizik âlemi,...
Add to cart
Asrın Getirdiği T...
$4.95
Birbirinden enteresan sorular ve cevaplar ; -Allah’in bizim ibadetlerimize ihtiyaci olmadigina göre, biz ibadetlerimizi neden kendi keyif ve istegimize göre...
Add to cart
Kirik Testi Seti ...
$161.85 $74.95
Kırık Testi - 2 (Sohbeti Canan)Kırık Testi - 3 (Gurbet Ufukları)Kırık Testi - 4 (Ümit Burcu)Kırık Testi - 5 (İkindi...
Add to cart
Buhranlı Günler v...
$14.95 $7.95
 
Add to cart
Asrın Getirdiği T...
$4.95
"Eskiden inançsızlık cehâletten geliyordu; onun için, insanlar gerçek kendilerine anlatılınca cehâletleri ortadan kalkıyor, doğruya kavuşmuşluk içinde huzura eriyorlardı. Şimdi ise,...
Add to cart
İnancın Golgesinde-2
$5.95
İnancın Gölgesinde, Allah'ın mutlak varlığı ve birliği, âhiret; melek, ruh, cin ve şeytan gibi bütün unsurlarıyla melekût veya metafizik âlemi,...
Add to cart
Yitirilmiş Cennet...
$6.00 $4.95
Bu eserde, genelde bütün insanlığın, özelde insanımızın önce ruh ve düşünce dünyasında, sonra da ferdî ve içtimai hayatında yitirdiği cenneti...
Add to cart
Kendi İklimimiz (...
$6.95
Bizim imana, ümide, ebediyete açık dünyamız, varlığa ait bütün güzelliklerin dalga dalga gelip ona aksettiği, aksedip duygularımızı sonsuza uyardığı, bilhassa...
Add to cart
Kur'an'ın Altın İ...
$9.95
Kur’ân-i Kerim… Allah(c.c)’in insanoğluna en büyük armağanı. Küllüğün şuurunu elde edip varlığın idrakine varmanın yegâne anahtarı. İnsanın ve kâinatın sırlarını...
Add to cart
Prizma 1
$5.95
çeşitli vesilelerle sorulan sorulara, verilen cevaplardan oluşmaktadır. Prizma’da, din, tarih, psikoloji, siyaset ve aktüalite gibi farklı sahalardaki çok değişik konular...
Add to cart
Fasıldan Fasıla 2
$13.95 $7.95
Fasıldan Fasıla 2 Sohbet; doğru yolu gösterme, gönülleri Hakk'a uyarma; söz, ve düşünce ile başkalarının ufkunu açma, kalben, fikren insanların...
Add to cart
Yol Mülahazaları ...
$11.95 $6.95
Hâl, hayat ve kelimelerle çizilen bir yol... - Yaptıklarımızı anlatmanın ne mahzuru var? - İş arkadaşlarımla Iyi geçinmek istiyorum ama.....
Add to cart
Varlığın Metafizi...
$11.00 $8.95
"Madde ve fizik ötesi varlýklarýn mevcudiyetiyle alâkalý deliller çeþit çeþittir. Bunlardan, kimisi peygamberlere, kimisi velilere, bir kýsmý medyumlara diðer bir...
Add to cart
Kitap ve Sünnet P...
$5.95
Kader, her şeyi daha olmadan evvel ilmî planda ve ilmî vücuduyla Allah’a (celle celâluhu) vermektir. Olma havası içine girmiş ve...
Add to cart
Kendi Dünyamıza D...
$3.95
İşlâm, arza otağını kuruduğu günden itibaren bütün gücüyle kalblere yönelmiş, gönülleri fethetmeye çalışmış, her vicdana kendi resmini çizmiş, sonra da...
Add to cart
Çağ ve Nesil
$4.95
1979 yılı Şubat ayında neşir hayatına giren Sızıntı dergisinde çıkmış olan başyazıların bir araya getirilmesi ile bu kitap meydana geldi....
Add to cart
Sohbet-i Cânan (K...
$11.00 $5.95
"Sohbet-i Canân”i acaba “Canlarla sohbet” diye mi “Canan sohbeti” diye mi okumak lazım? Ikisinde de sohbet halkasının “can” ve “canân”...
Add to cart
Prizma 9 (Kendi R...
$12.00 $7.95
?nsanl?k tarihi kendi özünden uzakla?an milletlerin hazin hikâyeleriyle doludur. En geli?mi? medeniyetler bile kendi ruh ve mana köklerinden kopup tarihi...
Add to cart
Sükûtun Çığlıkları
$5.95
"Bugün kendini ifade edemeyenler bir gün mutlaka sinelerindeki heyecan ve izdirabi çevrelerine duyuracak, simdilerde hafakanlarla yutkunmalarina karsilik gelince sükutun o...
Add to cart
Yenilenme Cehdi (...
$12.00 $8.95
Be?eriyetin geçirdi?i evreleri ve birikimleri göz önüne al?p bugünün dünyas?n? yorumlad???m?zda insanl?k ad?na önemli bir k?r?lma noktas?n?n ya?and???n? söyleyebiliriz. Genelde...
Add to cart
Cemre Beklentisi ...
$8.95 $5.95
Gözlerimi yummuş, hayatın bir güneş gibi yeniden doğduğunu, dört bir yanın güzelliklerle ağardığını, al, pembe, sarı çiçeklerin salınıp etrafa gamzeler...
Add to cart
Prizma 2
$5.95
Bu kitap perspektif, düşünce boyutu, din ekseni etrafında, büyüteç ve aktuel olmak üzere beş ayrı bölümden oluşuyor. Muhammedi Rûh, ve...
Add to cart
Prizma 4
$6.95
Bütün samimiyetimle ifade edebilirim ki, Allah bir gün Kur'an'in elmas düsturlarini kendilerine rehber edinenlere, mutlaka dünyaya kendilerini ifade etme fırsat...
Add to cart