Türkü Çocuk

Türkü Çocuk

$15.00 $9.95

Annesiyle babas? ö?retmen olan Bar?? merakl? bir çocuktur ve kafas?nda yan?t?n? arayan birçok soru vard?r. Babas?n?n s?n?f geçme hediyesi olarak verdi?i defteri günlük olarak kullanmaya ba?layan Bar??, buraya hem ya?ad?klar?n? hem de kendi hayal dünyas?ndaki öyküleri yazar, babas?n?n derledi?i türkülerden baz?lar?n? eklemeyi de unutmaz. Yaz tatilini geçirmek üzere ailesiyle birlikte köye gidince de orada bamba?ka bir dünyaya girer. Do?ay?, ku?lar?, y?ld?zlar?, özgürlü?ü seven Bar?? köydeki çocuklarla s?k? bir arkada?l?k kurar, hem onlara çok ?ey ö?retir, hem de kendisi pek çok ?ey ö?renir: payla?may?, dostlu?u, yard?mla?may?... Rastlant?yla ke?fettikleri bir ?ey ise bütün çocuklara bir serüvenin yolunu açar.
(Tan?t?m Bülteninden)

Title Türkü Çocuk
Author Feyza Hepcilingirler
Publisher Kirmizi Kedi
SKU BSR-0443
ISBN 9786054764815

Annesiyle babas? ö?retmen olan Bar?? merakl? bir çocuktur ve kafas?nda yan?t?n? arayan birçok soru vard?r. Babas?n?n s?n?f geçme hediyesi olarak verdi?i defteri günlük olarak kullanmaya ba?layan Bar??, buraya hem ya?ad?klar?n? hem de kendi hayal dünyas?ndaki öyküleri yazar, babas?n?n derledi?i türkülerden baz?lar?n? eklemeyi de unutmaz. Yaz tatilini geçirmek üzere ailesiyle birlikte köye gidince de orada bamba?ka bir dünyaya girer. Do?ay?, ku?lar?, y?ld?zlar?, özgürlü?ü seven Bar?? köydeki çocuklarla s?k? bir arkada?l?k kurar, hem onlara çok ?ey ö?retir, hem de kendisi pek çok ?ey ö?renir: payla?may?, dostlu?u, yard?mla?may?... Rastlant?yla ke?fettikleri bir ?ey ise bütün çocuklara bir serüvenin yolunu açar.
(Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day