Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Yunan Felsefesinin Kelama Etkisi

$995 $1195

We have run out of stock for this item.


S. Horovitz’in bu eseri, antik Yunan felsefesinin başlangıçtan itibaren hangi hususlarda Kelamı etkilediğini detaylı bir şekilde ele almaktadır. Bu hususların bilinmesi Kelam ilminin kaynaklarının neler olduğu konusundaki tartışmalara da ışık tutacaktır. Yazarın özellikle Stoacı filozoflara ait metinler üzerinden başlattığı tartışma yararlandığı kaynakların yeniden tetkik edilmesiyle günümüz araştırmacılarına da yol gösterici olacaktır. Yaklaşık bir asır önce yazılmış bu eser ilk defa dilimize aktarılmaktadır. .

Author: S. Horovitz
Publisher: LITERA YAYINCILIK

ISBN 6059925143
Dimensions: 0