Vefa Apartmani

Vefa Apartmani

$14.95 $12.95
Allah var. Buyuk Allah var. Her ?eyi goruyor, biliyor. Gordu?une ve bildi?ine inan?yorum. Gerisi laf u guzaf. Yap?lacak tek ?ey tebessum etmektir. Size mal mulk, servet b?rakmad?m. Yaln?z, size, ?erefli, namuslu, erkek bir ad b?rakabildim. Hiçbir zaman ba??n?z yere bakmayacakt?r. Bununla muteselliyim, siz de bununla iftihar edeceksiniz.' Tevfik ?leri24.9.1961, Kayseri CezaeviUla?t?rma, Milli E?itim ve Bay?nd?rl?k Bakan? olarak y?llarca ba?ar?yla çal??m??, Adnan Menderes'in yak?n?nda bir devre tan?kl?k etmi?, Yass?ada'da yarg?lan?p idama mahkûm edilmi? bir burokrat... ?dam cezas? omur boyu hapse çevrilen, kanserin pençesinde k?sa surede mum gibi eriyen Tevfik ?leri... Ailesine yaln?z ?erefli, namuslu bir ad b?rakan Hem?inli Tevfik... Tevfik ?leri'nin Hem?in'den Vefa Apartman?'na uzanan hikyesinde yaln?z bir "adam"?n hayat? de?il, bir ailenin, bir ulkenin tarihi gizleniyor sat?r aralar?na. Çal??ma hayat? boyunca tuttu?u gunceler ile Yass?ada ve Kayseri Cezaevi gunlukleri, Tevfik ?leri'nin ?ahs?nda bir donemin tarihini anlat?yor.
Title Vefa Apartmani
Author Sadik Yalsizucanlar
Publisher Timas Yayinlari
SKU TMS-0386
ISBN 9786051144351
Allah var. Buyuk Allah var. Her ?eyi goruyor, biliyor. Gordu?une ve bildi?ine inan?yorum. Gerisi laf u guzaf. Yap?lacak tek ?ey tebessum etmektir. Size mal mulk, servet b?rakmad?m. Yaln?z, size, ?erefli, namuslu, erkek bir ad b?rakabildim. Hiçbir zaman ba??n?z yere bakmayacakt?r. Bununla muteselliyim, siz de bununla iftihar edeceksiniz.' Tevfik ?leri24.9.1961, Kayseri CezaeviUla?t?rma, Milli E?itim ve Bay?nd?rl?k Bakan? olarak y?llarca ba?ar?yla çal??m??, Adnan Menderes'in yak?n?nda bir devre tan?kl?k etmi?, Yass?ada'da yarg?lan?p idama mahkûm edilmi? bir burokrat... ?dam cezas? omur boyu hapse çevrilen, kanserin pençesinde k?sa surede mum gibi eriyen Tevfik ?leri... Ailesine yaln?z ?erefli, namuslu bir ad b?rakan Hem?inli Tevfik... Tevfik ?leri'nin Hem?in'den Vefa Apartman?'na uzanan hikyesinde yaln?z bir "adam"?n hayat? de?il, bir ailenin, bir ulkenin tarihi gizleniyor sat?r aralar?na. Çal??ma hayat? boyunca tuttu?u gunceler ile Yass?ada ve Kayseri Cezaevi gunlukleri, Tevfik ?leri'nin ?ahs?nda bir donemin tarihini anlat?yor.

Deal of the Day