Tünel Gazzede Ya?amak

Deal of the Day

Tünel Gazzede Ya?amak

$14.95

Bu soruya çok az insan Mehmet Akif Ersoy kadar do?ru cevap verebilirdi. Tünel, Ersoy’un abluka alt?ndaki Gazze’de gazetecilik yaparken ya?ad??? zorlu sürecin ve bu sürece e?lik eden zihinsel çaban?n ürünü.  Kederli, fakat umudunu yitirmemi? bir co?rafyan?n topo?rafyas?. Ersoy, sloganlar?n Gazze’den duyulmad???, hamasetin ölen çocuklar? kurtarmad??? gerçe?ini bir tokat gibi çarp?yor yüzümüze. Dünyayla ba?? kesilen Gazze’ye Gazzelilerle beraber bir tünelden giriyor; onlarla birlikte açl???, ölümü ve ölenlerin ard?ndan hayat? sürdürme mücadelesini ya??yor. Üstelik tüm bu duygusal ve fiziksel yüke ra?men, gerçeklikle yüzle?mekten vazgeçmiyor. Meseleye so?ukkanl?l?kla yakla??yor ve vaziyeti net bir ?ekilde ortaya koyuyor.

Book Title Tünel Gazzede Ya?amak
Author Mehmet Akif Ersoy
Publisher Kap? Yay?nlar?
SKU BSR-0512
ISBN 9786055147839

Bu soruya çok az insan Mehmet Akif Ersoy kadar do?ru cevap verebilirdi. Tünel, Ersoy’un abluka alt?ndaki Gazze’de gazetecilik yaparken ya?ad??? zorlu sürecin ve bu sürece e?lik eden zihinsel çaban?n ürünü.  Kederli, fakat umudunu yitirmemi? bir co?rafyan?n topo?rafyas?. Ersoy, sloganlar?n Gazze’den duyulmad???, hamasetin ölen çocuklar? kurtarmad??? gerçe?ini bir tokat gibi çarp?yor yüzümüze. Dünyayla ba?? kesilen Gazze’ye Gazzelilerle beraber bir tünelden giriyor; onlarla birlikte açl???, ölümü ve ölenlerin ard?ndan hayat? sürdürme mücadelesini ya??yor. Üstelik tüm bu duygusal ve fiziksel yüke ra?men, gerçeklikle yüzle?mekten vazgeçmiyor. Meseleye so?ukkanl?l?kla yakla??yor ve vaziyeti net bir ?ekilde ortaya koyuyor.

 

“Filistin için kayg?l? olan herkes bir ?eyler yapmaya çal???yor. Kimileri diplomasi yürütüyor kimileri insani yard?m gönderiyor. Ben ise sava? muhabirli?im boyunca sadece bu topraklar?n, her saniye tonlarca demir parças? alt?nda ya?ama tutunmaya çal??an halklar?n?n gözlerindeki sitemi, yüzlerindeki ac?y? anlatmaya çabalad?m. Anlatabildiklerim ve Tünel’de okuyacaklar?n?z, onlar?n dünyas?n?n küçücük bir detay?.”