Triffidlerin Günü

Triffidlerin Günü

Author: John Wyndham
$24.95
Bitkiler ?nsanlara Kar??!

Bilimkurgu türünün önde gelen yazar? John Wyndham’dan bir ba?yap?t daha.
 
John Wyndham’?n en önemli kitaplar?ndan biri olan Triffidlerin Günü, uygarl?k, insano?lunun do?a kar??s?ndaki kibirli tutumu, cinsiyet ve s?n?f ayr?m?, so?uk sava? gibi toplumsal sorunlar?n etraf?nda geli?en bir roman. ?nsano?lunun h?rs?n?n ve açgözlülü?ün bir sonucu olarak do?an?n ba?kald?r???n? ve triffidler ad? verilen bir bitki türünün dünyay? ele geçiri?ini ele al?yor. BBC taraf?ndan iki kez mini dizi olarak çekilen ve sinemaya da uyarlanan Triffidlerin Günü, sinematografik ö?eler içeren zengin bir anlat? yap?s?na sahip.

Delidolu taraf?ndan ilk defa Türkçeye kazand?r?lan kitap, k?yamet sonras? bilimkurgu severler için kaç?r?lmayacak bir eser.
 

Triffidlerin Günü, insanl???n kibrinin bir trajedisi.”
Barry Langford
 
“Özellikle de korku unsurunun eklemlendi?i bilimkurgu romanlar? seviyorsan?z, okumaya de?er.”
Wendy Van Camp, Darkfuturesfiction
 
Triffidlerin Günü tüm zamanlar?n en iyi bilimkurgu kitaplar?ndan.”
Writerightnow.co.uk
 
“Hayat?n?z boyunca akl?n?zda ç?karamayaca??n?z kitaplardan biri.”
Sunday Times
Title Triffidlerin Günü
Author John Wyndham
Publisher DEL? DOLU
SKU BSR-0190
ISBN 9786055060381
Bitkiler ?nsanlara Kar??!

Bilimkurgu türünün önde gelen yazar? John Wyndham’dan bir ba?yap?t daha.
 
John Wyndham’?n en önemli kitaplar?ndan biri olan Triffidlerin Günü, uygarl?k, insano?lunun do?a kar??s?ndaki kibirli tutumu, cinsiyet ve s?n?f ayr?m?, so?uk sava? gibi toplumsal sorunlar?n etraf?nda geli?en bir roman. ?nsano?lunun h?rs?n?n ve açgözlülü?ün bir sonucu olarak do?an?n ba?kald?r???n? ve triffidler ad? verilen bir bitki türünün dünyay? ele geçiri?ini ele al?yor. BBC taraf?ndan iki kez mini dizi olarak çekilen ve sinemaya da uyarlanan Triffidlerin Günü, sinematografik ö?eler içeren zengin bir anlat? yap?s?na sahip.

Delidolu taraf?ndan ilk defa Türkçeye kazand?r?lan kitap, k?yamet sonras? bilimkurgu severler için kaç?r?lmayacak bir eser.
 

Triffidlerin Günü, insanl???n kibrinin bir trajedisi.”
Barry Langford
 
“Özellikle de korku unsurunun eklemlendi?i bilimkurgu romanlar? seviyorsan?z, okumaya de?er.”
Wendy Van Camp, Darkfuturesfiction
 
Triffidlerin Günü tüm zamanlar?n en iyi bilimkurgu kitaplar?ndan.”
Writerightnow.co.uk
 
“Hayat?n?z boyunca akl?n?zda ç?karamayaca??n?z kitaplardan biri.”
Sunday Times

Deal of the Day