Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Tibo Tabletine Yap??t?!

$495

We have run out of stock for this item.


Tibo’yu kurtarmak için ne yapmal??
Bir hediye alan Tibo’nun hayat? de?i?ir…
Tibo hediye tabletine yap??m?? gibidir.
Dersiniz bir heykel! Gözünü tabletinden ay?ramaz haldedir.
Bu durum arkada?lar?n?n can?n? s?kar.
Ne yap?p edip onu kurtarmalar? gerekmektedir.
Görkem Kantar Arsoy’un yazd???, Melis Gökçen’in resimledi?i Tibo Tabletine Yap??t?! kitab? bütün ebeveynlerin üzerinde dü?ünmesi gereken bir tür ba??ml?l??a dikkat çekmesi bak?m?ndan da önem ta??yor.

TADIMLIK
“O gün hava mis, gök mavi, deniz çar?af, güne? yald?zl? bir top gibiydi.
Uzaklarda bir yerde kar?nca, file masal anlat?yor,
soka??n ba??nda fare ile kedi ?akala??p gülü?üyor,
bahar güne?inin ???klar? Tibo’nun odas?nda geziniyordu.

Tibo ise koltu?una gömülmü? tabletiyle oynuyordu.

K?r?m?z Tav?an,Tibo’ya “Yemek haz?????r!” diye seslendi.  
Tibo cevap vermedi. K?rm?z? Tav?an’?n sözleri havaya kar??t?, yok olup gitti.”Author: Gorkem K. Arsoy
Publisher: Yapi Kredi Yayinlari

ISBN 9789750842382
Dimensions: 0