Tefekküre Yolculuk

Desen Kitapevi

$ 4.95 
SKU: ANT-DSN-0040
ISBN: 9789758540198
Ibrahim Refik / Albatros Yay?nlar?

Share:

Tefekkür, herhangi bir mesele hakkında düşünme, zihni çalıştırma ve işin şuuruna varma anlamlarına gelir.
Tefekkür, varlığın, kainatın ve hadiselerin hakikatini anlama çabasının soylu adıdır.
Rabb'imizin, birçok ayet-i kerimede "Düşünmez misiniz?", "Görmez misiniz?", "Düşünüp ibret almaz mısınız?" hitabıyla biz âdemoğullarını sorumlu tuttuğu tefekkür, insana mahsus bir özelliktir ve insan, bu özelliği sayesinde diğer varlıklardan ayrılır, izzet ve şeref kazanır.
Bu kitap, bu asil çabaya, bu insanî yolculuğa, bu tefekkür seferine bir çağrıdır, bir davettir

Our brands