Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Taş Bina ve Diğerleri

$895 $1095

We have run out of stock for this item.


   “Lire” dergisi tarafından “Geleceğin 50 Yazarı” arasında gösterilen Aslı Erdoğan, 2010 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazandığı son öykü kitabı Taş Bina ve Diğerleri’nde, çzğımızın dilsiz tanıklığını, mekânın bedenin ve imgenin içinden dokuyor, evrensel insanlık acılarını büyük bir ustalıkla seslendiriyor.
“Tutuklu, taş binadan çıkarıp cezaevi arabasına götürülene değin öylece durdu. Dimdik, erişilmez, dilsiz… Rüzgârda savrularak… Bütün tekmelere açık…”Author: Aslı Erdoğan
Publisher: Everest Yayinlari

ISBN 9789752895935
Dimensions: 13.5 x 19.5 cm
Pages: : 136