Sosyopat Pislik-Karanl?k S?rlar

Sosyopat Pislik-Karanl?k S?rlar

Author: Mihri Mavi
$14.95
Karanl?k s?rlar?n üzerine kurulu umutsuz bir A?K hikâyesi… Cansu hiç beklemedi?i bir anda, kalbini Emre'ye kapt?r?rken olacaklardan habersizdi. Sadece â??k oldu?unu dü?ündü ve umutsuz bir a?k?n pe?inden sürüklenmekte gecikmedi. Ama bilemezdi ki hiçbir ?ey göründü?ü gibi de?ildi.Emre ise h?rs?na yenik dü?erek ac?mas?z bir plan?n içinde buldu kendini. Zaman geçtikçe planlar? bozulurkenCansu'ya â??k olaca??n? hesaplayamad?. Fakat geçmi?e dair yanl?? kararlar alm?? olsa da hatalar?n?n pi?manl???n? çekerken a?k? için sava?maya haz?rd?.

Di?er tarafta da Cansu'nun merak?n? uyand?r?p kafas?n? kar??t?ran Hakan vard?. Neden siyah?n kasvetine bo?ulmu? gibi kalbi buz kesmi?ti? Ama Cansu'yu hiçbir ?ey durduramazd?, sorunlar? her ne ise Hakan'a yard?m etmekte kararl?yd?. Bir yandan yeni yeni filizlenen bir a?k di?er taraftan geçmi?in kirli s?rlar? bu kitapta aç??a ç?k?yor. Ya?ananlar?n eksik parçalar? tamamlan?rken hiçbir s?r sonsuza kadar sakl? kalm?yor.
(Tan?t?m Bülteninden)
Title Sosyopat Pislik-Karanl?k S?rlar
Author Mihri Mavi
Publisher Mart? Yay?nlar?
SKU BSR-0090
ISBN 9786051861678
Karanl?k s?rlar?n üzerine kurulu umutsuz bir A?K hikâyesi… Cansu hiç beklemedi?i bir anda, kalbini Emre'ye kapt?r?rken olacaklardan habersizdi. Sadece â??k oldu?unu dü?ündü ve umutsuz bir a?k?n pe?inden sürüklenmekte gecikmedi. Ama bilemezdi ki hiçbir ?ey göründü?ü gibi de?ildi.Emre ise h?rs?na yenik dü?erek ac?mas?z bir plan?n içinde buldu kendini. Zaman geçtikçe planlar? bozulurkenCansu'ya â??k olaca??n? hesaplayamad?. Fakat geçmi?e dair yanl?? kararlar alm?? olsa da hatalar?n?n pi?manl???n? çekerken a?k? için sava?maya haz?rd?.

Di?er tarafta da Cansu'nun merak?n? uyand?r?p kafas?n? kar??t?ran Hakan vard?. Neden siyah?n kasvetine bo?ulmu? gibi kalbi buz kesmi?ti? Ama Cansu'yu hiçbir ?ey durduramazd?, sorunlar? her ne ise Hakan'a yard?m etmekte kararl?yd?. Bir yandan yeni yeni filizlenen bir a?k di?er taraftan geçmi?in kirli s?rlar? bu kitapta aç??a ç?k?yor. Ya?ananlar?n eksik parçalar? tamamlan?rken hiçbir s?r sonsuza kadar sakl? kalm?yor.
(Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day