Sofie'nin Dünyas?

Sofie'nin Dünyas?

Author: Jostein Gaarder
$19.95
"Benzer insanlar?n", yüzeysel bilgilerin geçerli oldu?u ça??m?zda, "3000 y?ll?k geçmi?inin hesab?n? yapamayan insan günübirlik ya?ayan insand?r" diyen Goethe'nin günübirlik insanlar?ndan olmama yolunda ciddi bir ad?m.

15. ya?gününü kutlamaya haz?rlanan Sofi, bir gün posta kutusunda "Kimsin" yaz?l? bir not bulur. Bu sorudan hareketle, bütün bir felsefe tarihinde sorulmu? sorular? ve cevaplar?, sürükleyici bir roman kurgusu içinde anlatan Jostein Gaarder, Umberto Eco'nun "Gülün Ad?"nda Ortaça? teolojisini romanla?t?rma gücünü bu kitab?nda felsefede gösteriyor.

Gaarder (1952) özellikle gençli?e yönelik kitaplar?yla tan?nan Norveçli bir felsefe ö?retmeni.

"Sofi'nin Dünyas?" yay?nland??? 1991 y?l?ndan bu yana aralar?nda Korece, Rusça, Japonca, Arapça gibi diller de olmak üzere k?rka yak?n dile çevrilmi? ve yay?nland??? her ülkede en çok satan kitap olma ba?ar?s?n? elde etmi?tir.
Book Title Sofie'nin Dünyas?
Author Jostein Gaarder
Publisher Pan Yay?nc?l?k
SKU BSR-0017
ISBN 9789758434572
"Benzer insanlar?n", yüzeysel bilgilerin geçerli oldu?u ça??m?zda, "3000 y?ll?k geçmi?inin hesab?n? yapamayan insan günübirlik ya?ayan insand?r" diyen Goethe'nin günübirlik insanlar?ndan olmama yolunda ciddi bir ad?m.

15. ya?gününü kutlamaya haz?rlanan Sofi, bir gün posta kutusunda "Kimsin" yaz?l? bir not bulur. Bu sorudan hareketle, bütün bir felsefe tarihinde sorulmu? sorular? ve cevaplar?, sürükleyici bir roman kurgusu içinde anlatan Jostein Gaarder, Umberto Eco'nun "Gülün Ad?"nda Ortaça? teolojisini romanla?t?rma gücünü bu kitab?nda felsefede gösteriyor.

Gaarder (1952) özellikle gençli?e yönelik kitaplar?yla tan?nan Norveçli bir felsefe ö?retmeni.

"Sofi'nin Dünyas?" yay?nland??? 1991 y?l?ndan bu yana aralar?nda Korece, Rusça, Japonca, Arapça gibi diller de olmak üzere k?rka yak?n dile çevrilmi? ve yay?nland??? her ülkede en çok satan kitap olma ba?ar?s?n? elde etmi?tir.

Deal of the Day