Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Senin Yolun

$895

Herkes neleri yapman, neleri yapmaman gerekti?ini söylüyor. Oysa onlar seninle ayn? rüyalar? görmüyor. Ne yapacaks?n? Ba?kalar?n?n hayallerinin dublörlü?ünü daha ne kadar sürdüreceksin? Bu hayat senin mi? Yoksa senin ad?na plan yapan, senin yerine hayal kuranlar?n m?? Hep o hayalini kurdu?un hayat için ilk ad?m? atman?n, bu büyük de?i?imi ba?latman?n, kendi yolunu çizip o yolda yürümeye ba?laman?n zaman? gelmedi mi? Hayat zor, gerçekten zor. Bu kitap senin yolun boyunca yan?nda bir yol arkada?? olacak. Ve bir gün, kendi hayallerini ya?amaya ba?lad???n zaman yan? ba??ndaki bu kitaba bak?p gülümseyeceksin. Bu yaz?y? ilk okudu?un günü, bugünü hat?rlayacaks?n. Bugün geri kalan hayat?n?n ilk günü, yeni hayat?na ho? geldin.Author: Omer Ekinci
Publisher: Nesil Yayinlari

ISBN 9786051831732
Dimensions: 0