Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Selanik'in Yukselisi

$099 $1751

We have run out of stock for this item.


“Biz Tu?rkler de umum Osmanlilar gibi bu mu?stebid hu?kûmetten islahat ve hu?rriyet isteriz. Cemiyetimiz bu maksadla çalisiyor. Biz bugu?n, Ermenileri tedibe çalisacagimiza idaresizligin, zulu?m ve istibdadin merkezi olan Babiâli, seyhulislâm kapisini, Yildiz’i basarak bu daireleri mu?stebidlerin basina yikalim, elele verelim, toplanalim, çogalalim. Bizim de hürriyete, serbestiye âsik ve mu?stahak oldugumuzu âlem-i medeniyete gösterelim”
Osmanli ?ttihâd ve Terakkî Cemiyeti

Osmanli tarihinin en çok konusulan/tartisilan padisahi Sultan II. Abdülhamid ve Bati’dan sirayet eden/ettirilen; basta Mesrutiyet olmak üzere hürriyet, müsâvât (esitlik), uhûvvet (kardeslik) fikirlerinin öncüleri Jön Türk Hareketi... Ortada dagilmakta olan bir devlet ve bunu kurtarmak isteyen iki taraf: II. Abdülhamid ve Jön Türkler…Ve bu ugurda yapilan kiyasiya bir siyasî mücadele…

-Kimdi bu Jön Türkler?
-?ttihâd ve Terakkî Cemiyeti’ni kimler kurdu?
-1908 Jön Türk ?htilali'ni hazirlayan iç ve dis dinamikler nelerdi?
- 1908 ?htilâli'nin ayak seslerini duyan II. Abdülhamid Jön Türk politikasi neydi?
-II. Abdülhamid’in Jön Türklere engel olmak için yaptigi icraatlar, aksine Jön Türklerin isine mi geldi?
- ?ttihâd ve Terakkî Cemiyeti ihtilâlin geçekte neresinde duruyordu?
-Jön Türk ?htilâli'nin gerçeklestirilmesinde Batinin rolü neydi?
-Jön Türklerin ve 1908 Jön Türk ?htilâli’nin arkasinda Mason destegi var miydi?
- Jön Türk ?htilâli'nin neticesinde Mesrutiyet’i iâde eden II. Abdülhamid kendi eliyle kendi sonunu mu hazirladi?

Necmettin Alkan, Selanik’in Yükselisi kitabiyla Jön Türklerin ilk boy göstermeye basladiklari 1889 yilindan 1908 Jön Türk ?htilâli’ne kadar geçen Osmanli Devleti’nin çözülme sürecini mercek altina almaktadir. Basta Hüseyin Hilmi Evrâki; ?ngiliz ve Alman Disisleri Arsivleri olmak üzere dönemin kaynaklarini kullanmistir. Konuyla alakali Osmanlica, Türkçe, Almanca ve ?ngilizce birincil ve ikincil kaynaklardan istifade ederek, zihinlerde olusan bütün bu ve benzeri sorulara cevap vermektedir.Author: Necmettin ALKAN
Publisher: Timas Yayinlari

ISBN 9786050804348
Dimensions: 0