Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Şefkat Güneşi

$995 $1295

"Bu iş, teoriden ibaret değli; uygulaması ortada! Demek ki olabiliyor! Bu işin nasıl gerçekleştiği aşikar, metodu da belli! Öyleyse bundan sonrası size emanet; alın bu davayı, yeryüzünde hiçbir ev hiçbir çadır kalmayıncaya kadar dünyanın her yerine siz taşıyın!"
Allah Resulü'nün (s.a.s.) Arafat'ta verdiği bu mesajı çok iyi kavrayan asbahı dünyanın dört bir yanına dağıldı. Bugün nerede onun adına bir hareketlilik varsa o gün oralara kadar giden sahabenin bereketidir!
Bu yol peygamber ve ashabının yoludur;
En katı kalpleri bile ısıtan Şefkat Güneşi'nin emanetidir! Hedefi her gönle girmektir; Gönüller fethi, ancak bu yolla mümkündür! Nasıl yürüneceğini gösteren O'dur; Müreccebdir!
Ancak; sabır..metanet..fedakarlık..isar..sebat ister.
Peygamberlerin yürüdüğü şehrahtır;
meyvesi, rahmet-i Rahman ve dar-ı cinan,
Kut-u gıdası, sohbet-i canan;
Neticesi, makbul-ü ins ü candır!
Bu yolun yolcularına binler selam!Author: Resit Haylamaz
Publisher: Siret Yayinlari

ISBN 9789778010282
Dimensions: 1
Pages: : 252