Sanma ki Yalnızsın

Sanma ki Yalnızsın

Author: Elif Safak
$11.95 $9.95

Sana kelimelerden kaleler yapt?m. Hendekli, balkonlu, eflatun bayrakl?, giri?i sakl? kocaman kaleler. Bir odas?nda b?rakt?m yüre?imi. Merasimsiz, habersiz, tantanas?z ve beklentisiz usulca dü?ürüverdim elimden, olur da bulursan belki sevinirsin diye, öylesine.

Title Sanma ki Yalnızsın
Author Elif Safak
Publisher Dogan Kitap
SKU BSR-0001
ISBN 9786050951462

Sana kelimelerden kaleler yapt?m. Hendekli, balkonlu, eflatun bayrakl?, giri?i sakl? kocaman kaleler. Bir odas?nda b?rakt?m yüre?imi. Merasimsiz, habersiz, tantanas?z ve beklentisiz usulca dü?ürüverdim elimden, olur da bulursan belki sevinirsin diye, öylesine.

Sana harflerden sarma??klar ördüm; geceleri gözlerini kapad???nda, uyku ile uyan?kl?k aras? o tekinsiz aral?kta durdu?unda, cinlerin me?veret alan?nda yapayaln?z kald???nda koklars?n belki, hat?rlars?n diye.

Sana alfabeden kaftan diktim; azametle giyesin ve hiç ü?ümeyesin diye, kal?n kadifeden, s?rma ipliklerle. ??ledim üzerine isminin ba? harflerini, sessiz ve derinden, kimse bilmeden, sadece Yaradan’?n duydu?u bir yemin gibi.

Sana noktalardan güller, virgüllerden bülbüller, ünlemlerden yaylalar, noktal? virgüllerden da?lar ve ovalar yapt?m. Her bir imla i?aretini özenle ekledim isminin büyüsüne. Çünkü sevmek, yeni bir dil in?a etmek demek. ?ki ki?ilik bir dil. Çünkü a?k?n oldu?u yerde muhakkak kelam vard?r, sessizlik de?il.

Deal of the Day