Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Sanma ki Yalnızsın

$995 $1195

We have run out of stock for this item.


Sana kelimelerden kaleler yapt?m. Hendekli, balkonlu, eflatun bayrakl?, giri?i sakl? kocaman kaleler. Bir odas?nda b?rakt?m yüre?imi. Merasimsiz, habersiz, tantanas?z ve beklentisiz usulca dü?ürüverdim elimden, olur da bulursan belki sevinirsin diye, öylesine.

Sana harflerden sarma??klar ördüm; geceleri gözlerini kapad???nda, uyku ile uyan?kl?k aras? o tekinsiz aral?kta durdu?unda, cinlerin me?veret alan?nda yapayaln?z kald???nda koklars?n belki, hat?rlars?n diye.

Sana alfabeden kaftan diktim; azametle giyesin ve hiç ü?ümeyesin diye, kal?n kadifeden, s?rma ipliklerle. ??ledim üzerine isminin ba? harflerini, sessiz ve derinden, kimse bilmeden, sadece Yaradan’?n duydu?u bir yemin gibi.

Sana noktalardan güller, virgüllerden bülbüller, ünlemlerden yaylalar, noktal? virgüllerden da?lar ve ovalar yapt?m. Her bir imla i?aretini özenle ekledim isminin büyüsüne. Çünkü sevmek, yeni bir dil in?a etmek demek. ?ki ki?ilik bir dil. Çünkü a?k?n oldu?u yerde muhakkak kelam vard?r, sessizlik de?il.Author: Elif Safak
Publisher: Dogan Kitap

ISBN 9786050951462
Dimensions: 0