Sana Hep Benden Soz Edecekler

Sana Hep Benden Soz Edecekler

Author: Siir Sokaktadir
$8.95 $6.95

Her yara nas?l iz b?rak?yorsa vücudumuzda, her a?k da böyle iz b?rak?yor her birimizin kalbinde. Kimisi öyle derin aç?yor ki o yaray?, kapanmas? y?llar? al?yor. Kimiyse dokunup çekiliyor sadece merak etti?i için. Biz o izleri saklamaya çal???rken ba?kas? buluyor oray?. Tam buras? diyor, i?te tam buradan ac?tm??lar senin can?n?. Sen ne kadar kapatmaya çal??san da görüyorlar oray?. Bo? verin görsünler, görsünler ki anlas?nlar. ??te bizi biz yapan bu yaralar. (Tan?t?m Bülteninden)

Title Sana Hep Benden Soz Edecekler
Author Siir Sokaktadir
Publisher Destek Yayinlari
SKU BSR-0657
ISBN 9786053112679

Her yara nas?l iz b?rak?yorsa vücudumuzda, her a?k da böyle iz b?rak?yor her birimizin kalbinde. Kimisi öyle derin aç?yor ki o yaray?, kapanmas? y?llar? al?yor. Kimiyse dokunup çekiliyor sadece merak etti?i için. Biz o izleri saklamaya çal???rken ba?kas? buluyor oray?. Tam buras? diyor, i?te tam buradan ac?tm??lar senin can?n?. Sen ne kadar kapatmaya çal??san da görüyorlar oray?. Bo? verin görsünler, görsünler ki anlas?nlar. ??te bizi biz yapan bu yaralar. (Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day