Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Sana Hep Benden Soz Edecekler

$695 $895

We have run out of stock for this item.


Her yara nas?l iz b?rak?yorsa vücudumuzda, her a?k da böyle iz b?rak?yor her birimizin kalbinde. Kimisi öyle derin aç?yor ki o yaray?, kapanmas? y?llar? al?yor. Kimiyse dokunup çekiliyor sadece merak etti?i için. Biz o izleri saklamaya çal???rken ba?kas? buluyor oray?. Tam buras? diyor, i?te tam buradan ac?tm??lar senin can?n?. Sen ne kadar kapatmaya çal??san da görüyorlar oray?. Bo? verin görsünler, görsünler ki anlas?nlar. ??te bizi biz yapan bu yaralar. (Tan?t?m Bülteninden)Author: Siir Sokaktadir
Publisher: Destek Yayinlari

ISBN 9786053112679
Dimensions: 0