Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Salgın Hastalıklar ve Dualar

$995 $1195

Musibetlerin indiği zaman dilimleri, biz inanan insanlar için aynı zamanda bir kısım özel duaların da vakitleri olmaktadır. Belalar ortadan kalkana kadar, Cenab-ı Allah’a o dualarla yalvarıp yakarmak ve afiyet talep etmek, Rabbimiz’e karşı kulluğumuzun, belaya maruz kalanlara karşı da vefalı olmanın gereğidir. Elinizdeki kitapta Kur’an-ı Kerîm ve Sünnet-i Sahîha’dan öğrendiğimiz bazı dualar başta olmak üzere “Salgın Hastalıklar”la alâkalı Allah dostlarınca değişik dönemlerde yazılmış ve okunmuş hususi duaları bulacaksınız. Cenab-ı Hak’tan niyazımız odur ki, fazl u keremiyle dualarımızı kabul buyursun ve belaları def’ ü ref’ eylesin.

Author: Mustafa Yılmaz
Publisher: Sureyya Yayinlari

ISBN 9781682368534
Dimensions: 0