Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Safahat

$2295

Bana sor sevgili kâri; sana ben söyleyeyim,
Ne hüviyyette şu karşında duran eş’ârım;
Bir yığın söz ki, samimiyyeti ancak hüneri;
Ne tasannu’ bilirim, çünkü ne san’atkârım.
Şi’r için “gözyaşı” derler; onu bilmem, yalnız,
Aczimin giryesidir bence bütün âsârım!
Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem;
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizârım!
Oku, şâyed sana bir hisli yürek lazımsa;
Oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa.

Author: Mehmet Akif Ersoy
Publisher: Karbon Kitaplar

ISBN 9786257109277
Dimensions: 1
Pages: : 694