SAADET ASRI SERiSi (6 KiTAP)

Save

Mustu

$ 24.95 $ 40.00
SKU: MUS-539
ISBN: 9786054721368
Mustu Yayinlari Heyeti / Mustu YAYINLARI

Share:

Yüce Allah; insanlar do?ru yolu bulsunlar ve fani olan dünya hayatlar?n? en az hatayla tamamlas?nlar diye kitaplar, peygamberler ve dinler göndermi?tir. Bizim dinimiz ?slâm, son gönderilen din olup; Peygamberimiz Hazreti Muhammed de (sallallahu aleyhi ve sellem) bu son dinin peygamberidir. Allah sevgisinin, hak din üzere ya?aman?n ve güzel ahlâk?n en güzel örneklerini son dinin peygamberi olan Efendimiz Aleyhisselâm göstermi?tir. Son nebi ve son gelen en güzel örnek olmas? sebebiyle sahabileri, Peygamber Efendimizi çok sevmi? ve saym??lard?r. Kalplerine, Allah sevgisinin hemen pe?ine gönüller sultan? Efendimizin sevgisini koymu?lar ve her i?lerinde O'nu örnek alm??lard?r. ?nsanl?k tarihinin en büyük inanç olay? ve en güzel ahlâk örnekleri de Efendiler Efendisi Sevgili Peygamberimiz ve O'nun vefat?n? takip eden zaman diliminde görülmü?tür.

Our brands