Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Ruhum Bir Kadındır

$1295 $1495

İslami-dini ve bilhassa tasavvufi an'anede kadın hakkındaki kitabımın şimdi de Türkçe olarak neşredilmesinden büyük bir memnuniyet duymaktayım; zira, dini hayata dair birçok hakikate Türkiye'deki kadınlar sayesinde müdrik oldum. İstanbul ile Ankara'daki kadın dostlarım, ama bilhassa Anadolu köylerinin o sade kadınları, ızdırab ile yoğurulmuş olup daha bir muttaki olan Anadolu'nun o anaları ve üniversitedeki hanım meslektaşlarım olduğu gibi talebelerim de, Türkiye'deki hayatın daha derin buutlarına muttali olmamda bana yardımcı olmuşlardır. Bu kitap bir manada bütün Müslüman hanım dostlarıma -umudum odur ki, kabul buyurulacak olan- teşekkürümün bir ifadesidir; ve bununla beraber umud ederim ki, İslami an'anedeki müesses unsurun ehemmiyeti bu hanım dostlarımın şuurlarında bu kitap sayesinde daha da vuzuha kavuşur.

Author: Annemarie Schimmel
Publisher: Iz Yayincilik

ISBN 9789753553421
Dimensions: 5.5 x 8.5 inches
Pages: : 192