Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Peygamberlere Inaniyorum (Iman Serisi-4)

$595

We have run out of stock for this item.


Yüce Mevla Kur'ân-ý Kerîm'de buyurdu ki:
"Biz Peygamberleri sadece müjdeci ve uyarýcý olarak gönderiyoruz. O hâlde kim iman eder, kendisini ve iþlerini düzeltirse onlara asla korku yoktur. Onlar hiçbir üzüntüye maruz kalmayacaklardýr." (En'am sûresi, 48. âyet)
Nebiler Sultaný Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) de þu müjdeyi verdi:
"Kim Allah'tan baþka ilâh olmadýðýna ve Muhammed'in Allah'ýn elçisi olduðuna þehadet ederse Allah, ona ateþi haram kýlacak ve her ne amel üzere olursa olsun onu cennetine koyacaktýr."Author: Osman ORAL
Publisher: Mustu Yayinlari

ISBN 9789944138697
Dimensions: 0