Peygamberlere Inaniyorum (Iman Serisi-4)

Deal of the Day

Peygamberlere Inaniyorum (Iman Serisi-4)

Author: Kaynak
$5.95

Yüce Mevla Kur'ân-ý Kerîm'de buyurdu ki:
"Biz Peygamberleri sadece müjdeci ve uyarýcý olarak gönderiyoruz. O hâlde kim iman eder, kendisini ve iþlerini düzeltirse onlara asla korku yoktur. Onlar hiçbir üzüntüye maruz kalmayacaklardýr." (En'am sûresi, 48. âyet)
Nebiler Sultaný Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) de þu müjdeyi verdi:
"Kim Allah'tan baþka ilâh olmadýðýna ve Muhammed'in Allah'ýn elçisi olduðuna þehadet ederse Allah, ona ateþi haram kýlacak ve her ne amel üzere olursa olsun onu cennetine koyacaktýr."

Book Title Peygamberlere Inaniyorum (Iman Serisi-4)
Author Kaynak
Type Book
Date Published Feb 05, 2019

Yüce Mevla Kur'ân-ý Kerîm'de buyurdu ki:
"Biz Peygamberleri sadece müjdeci ve uyarýcý olarak gönderiyoruz. O hâlde kim iman eder, kendisini ve iþlerini düzeltirse onlara asla korku yoktur. Onlar hiçbir üzüntüye maruz kalmayacaklardýr." (En'am sûresi, 48. âyet)
Nebiler Sultaný Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) de þu müjdeyi verdi:
"Kim Allah'tan baþka ilâh olmadýðýna ve Muhammed'in Allah'ýn elçisi olduðuna þehadet ederse Allah, ona ateþi haram kýlacak ve her ne amel üzere olursa olsun onu cennetine koyacaktýr."