Peygamberlere Inaniyorum (Iman Serisi-4)

Peygamberlere Inaniyorum (Iman Serisi-4)

Author: Osman ORAL
$5.95

Yüce Mevla Kur'ân-ý Kerîm'de buyurdu ki:
"Biz Peygamberleri sadece müjdeci ve uyarýcý olarak gönderiyoruz. O hâlde kim iman eder, kendisini ve iþlerini düzeltirse onlara asla korku yoktur. Onlar hiçbir üzüntüye maruz kalmayacaklardýr." (En'am sûresi, 48. âyet)
Nebiler Sultaný Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) de þu müjdeyi verdi:
"Kim Allah'tan baþka ilâh olmadýðýna ve Muhammed'in Allah'ýn elçisi olduðuna þehadet ederse Allah, ona ateþi haram kýlacak ve her ne amel üzere olursa olsun onu cennetine koyacaktýr."

Title Peygamberlere Inaniyorum (Iman Serisi-4)
Author Osman ORAL
Publisher Mustu Yayinlari
SKU MUS-045
ISBN 9789944138697

Yüce Mevla Kur'ân-ý Kerîm'de buyurdu ki:
"Biz Peygamberleri sadece müjdeci ve uyarýcý olarak gönderiyoruz. O hâlde kim iman eder, kendisini ve iþlerini düzeltirse onlara asla korku yoktur. Onlar hiçbir üzüntüye maruz kalmayacaklardýr." (En'am sûresi, 48. âyet)
Nebiler Sultaný Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) de þu müjdeyi verdi:
"Kim Allah'tan baþka ilâh olmadýðýna ve Muhammed'in Allah'ýn elçisi olduðuna þehadet ederse Allah, ona ateþi haram kýlacak ve her ne amel üzere olursa olsun onu cennetine koyacaktýr."

Deal of the Day