OZAL'IN MiRASI

Save

ANT Stores

$ 11.95 $ 15.00
SKU: UFK-096
ISBN: 9786055314408
Turgay YAVUZ / Ufuk YAYINLARI

Share:

Bu kitapta dönüsümcü, tutkulu, genis perspektifli bir devlet ve siyaset adamindan Türkiyenin yakin tarihine dair samimi ve çekici hatiralar okuyacaksiniz. Bu hat?ralarda Özal ve ekibinin dönü?ümcülü?ünü, inanc?n?, hayal gücünün kitlelere a??lamada gösterdikleri ustal??a yolculuk edeceksiniz. Ekrem Pakdemirlinin dost canl?s? ve ço?u zaman kurallara meydan okuyan ortak vizyon duygusunu bu kitaptaki hat?ralarda tadacaks?n?z. Türkiyenin dünya ekonomisine dahil edilme süreci, ekonomik liberalle?me ve Türkiyedeki ?irketlerin iç ve d?? yap?lar?na ve olu?um süreçlerine tan?k olan Ekrem Pakdemirli anlatt?klar? ile sizleri hem ?a??rtacak hem de bilgilendirecektir. Ekrem Pakdemirli anlatt?klar?yla Türkiyenin yak?n tarihine ???k tutmakla kalm?yor. Yak?n tarihin önemli ki?i ve ki?iliklerine dair yeni analizlerde bulunuyor. Ekrem Pakdemirlinin hat?rlar?nda s?radanl??? a?ma çabas?na ve uzak görü?lü?üne tan?kl?k yapacaks?n?z. Bütün bu hat?ralar?nda sözü çok uzatmadan söyleyece?ini söyleyerek okuyucuyu yak?n tarihle yüzle?tiriyor.

Our brands