Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

OSMANLI VE MODERN TURKiYE

$1395 $2000

We have run out of stock for this item.


Dünyada Türk-Osmanli tarihine bakisi degistiren, tüm üniversitelerde okunan ve okutulan efsane tarihçimiz Prof. Dr. Halil ?nalcik'tan Osmanli ve Modern Türkiye'ye dair ufuk açici bir kitap...

"Milletleri millet yapan tarihleri ve kültürleridir. Tarihsiz bir millet, kisiligini kaybetmis bir bireye benzer."
"Osmanli ?mparatorluk rejimi, din ve irk ayriligi gözetmeyen, bütün tebaayi Osmanli Devleti semsiyesi altinda birlestiren siyasi bir düzendi."
"16. yüzyilda Osmanli dünya gücü, Avrupa siyasi cografyasini ve ekonomisini belirleyen baslica etkenlerden biriydi."
"?slâm medeniyeti Ortaçag'da; felsefede, tipta, astronomi ve matematikte, hatta teknolojide Bati Hiristiyan dünyasina örnek olmustur."
"Ahî ve dervis zâviyeleri Osmanli Devleti'nin fetih ve yayilis döneminde, Rumeli'de yerlesmede (kolonizasyon) hayati bir rol üstlenmisti."
"Osmanli Devleti'nin son iki yüzyillik degisim ve dönüsümü, 1923'te Cumhuriyet'in ilani ile noktalanmistir."
"Atatürk, yalniz büyük bir askerî stratejist degil, ayni zamanda usta bir siyaset stratejistidir."
"Atatürkçülük, yüz elli yillik bir tarihî gelisimin son ve radikal ifadesiydi."
"Türk devriminin en derin etki yaptigi memleket Hindistan'dir. Bu genis memlekette gerek Müslümanlar gerek Hindular, ?ngiliz koloni idaresine karsi özerklik ve bagimsizlik hareketlerinde Türkiye'de gelisen olaylardan ilhâm almislardi."
"?slâm devletleri arasinda Mustafa Kemal'in emperyalizme karsi mücadelesini heyecanla izleyen ilk Müslüman devlet Afganistan'dir."
Prof. Dr. Halil ?nalcikAuthor: Halil iNALCIK
Publisher: Timas Yayinlari

ISBN 9786050811926
Dimensions: 0