Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Omrüme Do?an Güne?

$299 $1200

We have run out of stock for this item.


Kayboldu?um karanl?klar içinde y?llard?r arad???m bir ???kt? bu...

Beynimin k?vr?mlar?nda ate?lenen bir duygunun bütün ruhumu sarmalad??? o gece, uykular?m? kaç?ran bir heyecanla, kendimi kontrol edemez bir hâldeydim. Çünkü sabah olunca hayat?mda yeni bir sayfa aç?lacak, hayalini iple çekti?im günlere nihayet ilk ad?m?m? atabilecektim. Bir kara sevdal? gibi ölesiye bir hasretle arzulad???m bu yeni hayat?mda dayan?lmaz ihanetlerin, yak?c? sevdalar? ve gizemli hadiselerin beni pusuda bekledi?ini nereden bilebilirdim ki!

Herkesin bir nebze rol ald??? ya?anm?? bu hikayede:

Bir ö?retmenin genç beyinlere umut olmak için ç?kt??? yolda; yürek burkan cefalara, göz ya?artan fedakarl?klara ve mest edici a?klara tan?k olmaya haz?r m?s?n?z?

Author: Halit ERTUGRUL
Publisher: Nesil Yayinlari

ISBN 9786051628837
Dimensions: 0