Omrüme Do?an Güne?

Omrüme Do?an Güne?

Author: Halit ERTUGRUL
$12.00 $2.99

Kayboldu?um karanl?klar içinde y?llard?r arad???m bir ???kt? bu...

Title Omrüme Do?an Güne?
Author Halit ERTUGRUL
Publisher Nesil Yayinlari
SKU NSL-0017
ISBN 9786051628837

Kayboldu?um karanl?klar içinde y?llard?r arad???m bir ???kt? bu...

Beynimin k?vr?mlar?nda ate?lenen bir duygunun bütün ruhumu sarmalad??? o gece, uykular?m? kaç?ran bir heyecanla, kendimi kontrol edemez bir hâldeydim. Çünkü sabah olunca hayat?mda yeni bir sayfa aç?lacak, hayalini iple çekti?im günlere nihayet ilk ad?m?m? atabilecektim. Bir kara sevdal? gibi ölesiye bir hasretle arzulad???m bu yeni hayat?mda dayan?lmaz ihanetlerin, yak?c? sevdalar? ve gizemli hadiselerin beni pusuda bekledi?ini nereden bilebilirdim ki!

Herkesin bir nebze rol ald??? ya?anm?? bu hikayede:

Bir ö?retmenin genç beyinlere umut olmak için ç?kt??? yolda; yürek burkan cefalara, göz ya?artan fedakarl?klara ve mest edici a?klara tan?k olmaya haz?r m?s?n?z?Deal of the Day