NiYAZi-i MISRi Divan Serhi

NiYAZi-i MISRi Divan Serhi

$32.95 $30.95

Ey Niyâzî mursid istersen bu yolda aska uy Enbiyâ vu evliyâya ask olupdur reh-numâ Hz. Pîr Mehmed Niyâzî-i Misrî Halvetî (1618-1694) dîvân-i ilâhiyâtindaki nutk-i seriflerinde XIII. asrin hakîkat dili olan Ibn Arabî, Hazret-i Mevlânâ ve Yûnus Emre gibi uc buyuk Islâm mutasavvifinin tefekkurunu yeniden yorumlayarak aska ve irfâna ait hakîkatleri kendi sulûk tecrubeleriyle damitip suzerek yepyeni bir uslûp ve terkiple takdîm etmektedir. Onun ilâhi- yâtini kendinden once ve sonra gelenlerden ayiran husûsiyet sadece Yûnus'tan, Ibn Arabî'den yahut Mevlânâ'dan tevârus ettigi mirâs ile seyr u sulûk ve vahdet sirlarini billûrlastiran ifadeleri degildir. Nitekim Hz. Niyâzî dîvân-i ilâhiyâtinda sulûk sirasin- da yasanilmasi gereken fark ve cem' sirlarini dengeli olarak vermektedir ki onu selefinden ayiran asil ozellik budur. Sulûku sirasinda yasadigi ask ve irfân hâllerini yorumlamaya calisan sâlikin hakîkate dogru yol alirken hangi halde hangi receteyi kullanacagini bilmesi, nefsinin tehlikeli yollara sapmasini onleyecektir. Niyâzî Hazretleri'nin ilâhiyâti bu sapmalari onleyecek altin kurallari ihtivâ etmektedir. Hz. Pîr'in ilâhiyâti tertip edildigi gunden bugune turuk-i aliyye mensûplari tarafindan zikir meclislerinde besteli olarak okunmus veya sohbetlerde serhedilmistir. Bu serhlerden birisi de Seyyid Muhammed Nûru'l-Arabî Hazretlerine (1813-1887) aittir. Esasen Seyyid Hazretleri Misir'da dogan ve Ana dili Arapca olan bir zat oldugu halde manevî bir sevk ile gelip yerlestigi Rumeli'nde bir Turk gibi yasamis, sohbetlerini genellikle Turkce yapmistir. Niyâzî-i Misrî Efendimizin degerini herkesten cok daha iyi anlayarak ihvânini onun manevî tecrubelerini anlattigi ve bir tasavvuf ilmihâli olarak kaleme aldigi ilâhiyâti ile egit- en Muhammed Nûr elimizdeki bu olumsuz serhi gonul ehline mirâs birakmistir. Seyyid Hazretleri ihvânina serhi yaparken muhtemelen Bulak baskisini (H. 1259/1843) esas almistir. Bu nushada 185 nutk-i serif mevcuttur. * Elinizdeki eser Seyyid

Title NiYAZi-i MISRi Divan Serhi
Author Seyyid Muhammed Nuru'l -ARABi
Publisher H Yayinlari
SKU BSR-0897
ISBN 9786054042616

Ey Niyâzî mursid istersen bu yolda aska uy Enbiyâ vu evliyâya ask olupdur reh-numâ Hz. Pîr Mehmed Niyâzî-i Misrî Halvetî (1618-1694) dîvân-i ilâhiyâtindaki nutk-i seriflerinde XIII. asrin hakîkat dili olan Ibn Arabî, Hazret-i Mevlânâ ve Yûnus Emre gibi uc buyuk Islâm mutasavvifinin tefekkurunu yeniden yorumlayarak aska ve irfâna ait hakîkatleri kendi sulûk tecrubeleriyle damitip suzerek yepyeni bir uslûp ve terkiple takdîm etmektedir. Onun ilâhi- yâtini kendinden once ve sonra gelenlerden ayiran husûsiyet sadece Yûnus'tan, Ibn Arabî'den yahut Mevlânâ'dan tevârus ettigi mirâs ile seyr u sulûk ve vahdet sirlarini billûrlastiran ifadeleri degildir. Nitekim Hz. Niyâzî dîvân-i ilâhiyâtinda sulûk sirasin- da yasanilmasi gereken fark ve cem' sirlarini dengeli olarak vermektedir ki onu selefinden ayiran asil ozellik budur. Sulûku sirasinda yasadigi ask ve irfân hâllerini yorumlamaya calisan sâlikin hakîkate dogru yol alirken hangi halde hangi receteyi kullanacagini bilmesi, nefsinin tehlikeli yollara sapmasini onleyecektir. Niyâzî Hazretleri'nin ilâhiyâti bu sapmalari onleyecek altin kurallari ihtivâ etmektedir. Hz. Pîr'in ilâhiyâti tertip edildigi gunden bugune turuk-i aliyye mensûplari tarafindan zikir meclislerinde besteli olarak okunmus veya sohbetlerde serhedilmistir. Bu serhlerden birisi de Seyyid Muhammed Nûru'l-Arabî Hazretlerine (1813-1887) aittir. Esasen Seyyid Hazretleri Misir'da dogan ve Ana dili Arapca olan bir zat oldugu halde manevî bir sevk ile gelip yerlestigi Rumeli'nde bir Turk gibi yasamis, sohbetlerini genellikle Turkce yapmistir. Niyâzî-i Misrî Efendimizin degerini herkesten cok daha iyi anlayarak ihvânini onun manevî tecrubelerini anlattigi ve bir tasavvuf ilmihâli olarak kaleme aldigi ilâhiyâti ile egit- en Muhammed Nûr elimizdeki bu olumsuz serhi gonul ehline mirâs birakmistir. Seyyid Hazretleri ihvânina serhi yaparken muhtemelen Bulak baskisini (H. 1259/1843) esas almistir. Bu nushada 185 nutk-i serif mevcuttur. * Elinizdeki eser Seyyid

Deal of the Day