Mürebbiye

Mürebbiye

Author: Stefan Zweig
$4.95
Mürebbiyeleri kat? bir ahlak anlay???n?n kurban? olurken, yeti?kin dünyas?n?n gaddarl???yla tan??an iki masum çocuk; Como gölü k?y?s?ndaki bir otelin dingin ortam?nda gözüne kestirdi?i bir genç k?za imzas?z a?k mektuplar? yazarak zalimce bir oyuna giri?en görmü? geçirmi? beyefendi; Tirol Alplerinde küçük bir lokantada gençli?inin platonik a?k?yla kar??la?an, art?k dü?kün ve ya?l? olan bu adama y?llar öncesinden duydu?u gönül borcunu ödeme f?rsat? bulan evli bir kad?n; bir genç k?z?n yar? histerik ?efkat aray???nda ifadesini bulan susuzluktan kurumu? toprak ve s?k?nt?l? ya?mur bekleyi?i. Zweig bu öykü derlemesinde, dönü?türücü deneyimleri sa?lam anlat?lara dönü?türmekteki ustal???yla yine insan?n kusurlar?n?, özlemlerini, kar??la?t??? engelleyici durumlar? empatiyle çözümlüyor.
(Tan?t?m Bülteninden)
Title Mürebbiye
Author Stefan Zweig
Publisher Isbankasi Kultur Yayinlari
SKU BSR-0074
ISBN 9786053326557
Mürebbiyeleri kat? bir ahlak anlay???n?n kurban? olurken, yeti?kin dünyas?n?n gaddarl???yla tan??an iki masum çocuk; Como gölü k?y?s?ndaki bir otelin dingin ortam?nda gözüne kestirdi?i bir genç k?za imzas?z a?k mektuplar? yazarak zalimce bir oyuna giri?en görmü? geçirmi? beyefendi; Tirol Alplerinde küçük bir lokantada gençli?inin platonik a?k?yla kar??la?an, art?k dü?kün ve ya?l? olan bu adama y?llar öncesinden duydu?u gönül borcunu ödeme f?rsat? bulan evli bir kad?n; bir genç k?z?n yar? histerik ?efkat aray???nda ifadesini bulan susuzluktan kurumu? toprak ve s?k?nt?l? ya?mur bekleyi?i. Zweig bu öykü derlemesinde, dönü?türücü deneyimleri sa?lam anlat?lara dönü?türmekteki ustal???yla yine insan?n kusurlar?n?, özlemlerini, kar??la?t??? engelleyici durumlar? empatiyle çözümlüyor.
(Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day