Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Münacaat (Cep Boy)

$295

Yâ Rabbî ve yâ Rabbe's-semâvâti ve'l-aradîn! Yâ Hâlikî ve yâ Hâlik-i külli sey!
Gökleri yildizlariyla, zemini müstemilâtiyla ve bütün mahlûkati bütün keyfiyâtiyla teshir eden kudretinin ve iradelinin ve hikmetinin ve hâkimiyetinin ve rahmetinin hakki için, nefsimi bana musahhar eyle ve matlubumu bana musahhar kil!.. Kur'ân'a ve imana hizmet için insanlarin kalblerini Risale-i Nur'a musahhar yap!.. Ve bana ve ihvanima iman-i kâmil ve hüsn-ü hatime ver!..Author: Bediuzzaman
Publisher: Sahdamar

ISBN 9789759090777
Dimensions: 0