Mitlerin K?sa Tarihi

Mitlerin K?sa Tarihi

$14.95

Karen Armstrong inanç sistemleri üzerine önde gelen bir dü?ünür olup, bu k?sa ve özlü kitab?nda mitolojinin tarihini ve tezahürlerini ayr?nt?lar?yla ele al?yor.

Title Mitlerin K?sa Tarihi
Author Mitlerin Kisa Tarihi
Publisher ALFA-MITOLOJI YAYINLARI
SKU BSR-0579
ISBN 9786051068299

Karen Armstrong inanç sistemleri üzerine önde gelen bir dü?ünür olup, bu k?sa ve özlü kitab?nda mitolojinin tarihini ve tezahürlerini ayr?nt?lar?yla ele al?yor.

Armstrong, Paleolotik dönemden ve avc? mitlerinden ba?layarak son be? yüzy?ldaki “Büyük Bat? Dönü?ümü”ne, mitin bilim taraf?ndan taht?ndan indirilmesine dek bize k?lavuzluk yap?yor.
Mitlerin tarihi insanl???n tarihidir. Bizim hikayelerimiz ve inançlar?m?z, merak?m?z ve dünyay? anlamaya yönelik çabam?z bizi atalar?m?za ba?l?yor. Mitler evreni anlamland?rmam?za yard?mc? oluyor.

“Muhte?em ... mit olu?umuna dair taze ve aç?k bir ara?t?rma.”

- David Mitchell, The Sunday Herald

 

“Konusunu incelikle tart???yor ve sürekli merak uyand?r?yor.”

- David Flusfeder, The Daily Telegraph

Deal of the Day