Miraç ve Şakk-ı Kamer Risaleleri

Miraç ve Şakk-ı Kamer Risaleleri

$3.95

Evet Şakk- Kamer, nasıl ki bir mucize-i risaletidir; Nübüvvetini cin ve inse gösterdi... Öyle de: Miraç dahi, bir Mucize-i Ubûdiyetidir; habibiyetini ervâh ve melâkeye gösterdi.

Evet beşer, Kamer'deki hali anlamak için ne kadar merak eder ki: Biri gidip, dönüp haber verse. Hem ne kadar fedakârlık gösterir. Eğer anlasa, ne kadar hayret ve meraka düşer. Hâlbuki, Kamer, öyle bir Mâlikü'l-mülk'ün memleket,nde egziyor ki: Kamer, bir sine gibi küre-i arzın etrafında uçar. şems, binler lâmbalar içinde bir lâmbadır ki; o Mâlikü'l Mülki Zülcelâl'in bir misafirhanesinde mumdarlık eder. İşte Zât-ı Ahmediye(aleyhissalâtüvesselâm) öyle bir Zât-ı Zülcelâl'in şuûnatını ve acâib-i sanatını ve âlem-i bekâda hazain-i rahmetini görmüş, gelmiş, beşeer söylemiş. İşte beşer, bu Zât'ı kemâl-i merak ve hayret ve muhabbetle dinleemzse, ne kadar hilâf-ı akıl ve hikmetle hareket ettiğini analrsın.

Title Miraç ve Şakk-ı Kamer Risaleleri
Author Bediuzzaman Said Nursi
Publisher Sahdamar Yayinlari
SKU SAH-070
ISBN 9786054038046

Evet Şakk- Kamer, nasıl ki bir mucize-i risaletidir; Nübüvvetini cin ve inse gösterdi... Öyle de: Miraç dahi, bir Mucize-i Ubûdiyetidir; habibiyetini ervâh ve melâkeye gösterdi.

Evet beşer, Kamer'deki hali anlamak için ne kadar merak eder ki: Biri gidip, dönüp haber verse. Hem ne kadar fedakârlık gösterir. Eğer anlasa, ne kadar hayret ve meraka düşer. Hâlbuki, Kamer, öyle bir Mâlikü'l-mülk'ün memleket,nde egziyor ki: Kamer, bir sine gibi küre-i arzın etrafında uçar. şems, binler lâmbalar içinde bir lâmbadır ki; o Mâlikü'l Mülki Zülcelâl'in bir misafirhanesinde mumdarlık eder. İşte Zât-ı Ahmediye(aleyhissalâtüvesselâm) öyle bir Zât-ı Zülcelâl'in şuûnatını ve acâib-i sanatını ve âlem-i bekâda hazain-i rahmetini görmüş, gelmiş, beşeer söylemiş. İşte beşer, bu Zât'ı kemâl-i merak ve hayret ve muhabbetle dinleemzse, ne kadar hilâf-ı akıl ve hikmetle hareket ettiğini analrsın.

Deal of the Day