Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Mindfulness Şimdi ve Burada Bilinçli Farkındalık

$995 $1195

We have run out of stock for this item.


Mindfulness (bilinçli farkındalık), şimdiki an içerisinde gerçekleşenlere dikkat etmek, bu dikkatin niteliğini fark etmek ve tüm bu fark edilenleri acele ile yargılamaksızın kabul etmeyi içeriyor. 
Kitaptan bazı satırlar şöyle: “Bilinçli farkındalık / Mindfulness her şeyden önce kendimize yönelmek, kendimizi tanımak, anlamak ve kabul etmek ile ilişkilidir. Kendimize dair geliştirdiğimiz bu iç görü bizim diğer insanları, canlıları ve 
dünyayı tanımak, anlamak ve kabul etmemizi genişletecek ve geliştirecektir. 
Kitap, yargılarımızı fark etmek, kabullenmek, sabır, şefkat, akışına bırakmak gibi kavramlara dikkat çekiyor.

Author: Zumra Atalay
Publisher: Psikonet Yayinlari

ISBN 9786058336896
Dimensions: 0