Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Mesuliyet Şuuru

$099 $600

We have run out of stock for this item.


Bu eser, iman, ibadet ve ahlâk konular?n? merak edenler ve özellikle de üniversite gençli?ine yönelik bir kitap. Dini ve manevi de?erleri esas alan ve bu konuda kendisini geli?tirmek isteyenlerin okumas? gereken bir çal??ma…Author: Numan KOCAK
Publisher: ISIK Yayinlari

ISBN 9786053280927
Dimensions: 0