Mavi Mogi
Title Mavi Mogi
Author Aysun Berktay Ozmen
Publisher Kidz
SKU BSR-0754
ISBN 9786054119370

Mavi Mogi

Serinin özellikle küçük ya?taki okurlara yönelik olan bu kitab? Mavi Mogi'de farkl? olan?n hikayesi anlat?l?yor. Mogi ormandaki bütün ay?lardan farkl? olarak gelir ve bu yüzden di?er ay?lar onu aralar?na almazlar. Ama Mogi'nin farkl?l??? onu asl?nda daha ?ansl? yapacakt?r...

Yazar?n sakin ve huzurlu manzaralar? Mogi'nin büyülü maceras?na e?lik ediyor. Öykü boyunca mevsim de?i?ikli?ini de bu resimlerde görebiliyoruz.

Hepimiz birbirimizin ayn? olsayd?k, ki?iliklerimiz ve görünü?ümüz farkl? olmasayd? dünya çok s?k?c? bir yer olurdu. Redhouse Kidz, sizleri Mogi ile farkl? olman?n güzel yanlar? da oldu?unu gösteren mavi dünyaya davet ediyor!

Deal of the Day