Matüridi'de Allah-Alem İlişkisi

Matüridi'de Allah-Alem İlişkisi

Author: Musa Kocar
$10.95 $8.95
Türk-İslam dünyasının yetiştirdiğ iender düşünürlerden biri olan Ebu Mansur el-Matüridi (238/852-333/944), kendi adına nisbetle Matüridiyye adını alan kelam ekolünün kurucusudur. O, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde doğmuş ve aynı şehirde vefat etmiştir.

Matüridi, akıl-vahiy ilişkisi konusunda aşırılıktan uzak, orta bir yol takip ederek, İslam'ın inanç esaslarını ontolojik, epistemolojik, kelami ve felsefi açılardan sistemleştirilmiş, onun ortaya koyduğu düşüneler geniş kitleler tarafından kabul görmüştür.

Bu çalışmada, Matüridi'nin, Allah-Alem ilişkisine dair görüşleri karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.
Title Matüridi'de Allah-Alem İlişkisi
Author Musa Kocar
Publisher OTUKEN NESRIYAT
SKU BSR-2172
ISBN 9754374783
Türk-İslam dünyasının yetiştirdiğ iender düşünürlerden biri olan Ebu Mansur el-Matüridi (238/852-333/944), kendi adına nisbetle Matüridiyye adını alan kelam ekolünün kurucusudur. O, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde doğmuş ve aynı şehirde vefat etmiştir.

Matüridi, akıl-vahiy ilişkisi konusunda aşırılıktan uzak, orta bir yol takip ederek, İslam'ın inanç esaslarını ontolojik, epistemolojik, kelami ve felsefi açılardan sistemleştirilmiş, onun ortaya koyduğu düşüneler geniş kitleler tarafından kabul görmüştür.

Bu çalışmada, Matüridi'nin, Allah-Alem ilişkisine dair görüşleri karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.

Deal of the Day