Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Masal Masal ?çinde

$695 $895

We have run out of stock for this item.


Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, cinler cirit oynar iken eski hamam içinde, bir varm?? bir yokmu?. Ayd?nl?k bir gö?ü, par?lt?l? bir denizi, verimli topraklar? olan güzel mi güzel bir ülke varm??… “Bu kitaptaki masallar? annemden dinledim. Annem de küçükken bir masalc?dan dinlemi?. Dedem k?z?n?n gönlünü ho? tutmak için bir masalc? tutmaktan çekinmemi? anla??lan. Annem daha pek çok masal dinlemi?ti ama hepsini an?msam?yordu. Bana da anlatm??, ben de an?msam?yordum. Asl?na bakarsan?z bu kitaptaki masallar? da çoktan unutmu?tum. Y?llar sonra Antep’e baba evine döndü?ümde, biraz da rastlant? sonucu annem yeniden anlatt? bu masallar?.” Ahmet Ümit’ten hem küçüklere hem büyüklere masallar! Polisiye roman kurgusuyla; soluksuz takip edilen, hepsi birbirine ba?lanan be? masal. Padi?ah’la beraber ?apkac?’n?n, Müezzin’in, Demirci’nin, Kuyumcu’nun, Köradam’?n serüvenlerinin pe?inde, adeta Binbir Gece Masallar? lezzetiyle…Author: Ahmet Umit
Publisher: Everest Yayinlari

ISBN 9786051418520
Dimensions: 0