Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Madam Bovary

$595 $795

We have run out of stock for this item.


Cervantes’in Don Kişot ile şövalyelik çağında açtığı çığırı, Flaubert’in Madam Bovary portresi aracılığıyla romantizm döneminde açtığı söylenir. Flaubert bu romanında, duyguları fazla ciddiye alan, romanlardakine benzer gerçek bir aşk yaşamak isteyen, ihtirasın körleştirdiği Emma’nın sürüklendiği felaket ekseninde burjuvazi, aile, ahlak gibi pek çok kavramı sorguluyor. Flaubert’in edebiyata “bovarizm” adında bir üslup armağan ettiği yapıtı Madam Bovary, yasaklandığı 1857 yılından bugüne, anti romantik diliyle gerçek mutluluğun kaynağını sorgulatmaya devam ediyor. 
“Flaubert öyle bir devdir ki, bir kutu yapmak için hiç çekinmeden bir ormanı devirir.”
- Alexandre Dumas

Author: Gustave Flaubert
Publisher: Kapra Yayinlari

ISBN 9786257751292
Dimensions: 6x8 inches
Pages: : 389