Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Kurallar Kitabı

$1495

We have run out of stock for this item.


KURAL 273: Yaralar?n?n olmas? de?il, birilerinin o yaralar?na merhem olmamas? ac?t?r can?n?. E?er sadece varl??? ile yaralar?n?n ac?s?n? unutturan birileri varsa hl hayat?nda henüz kaybetmi? say?lmazs?n. Öyleyse kaybetmemeye çal??! KURAL 70: Ümitli olmak laz?m. "Her gün güzel olacak," diye de?il de, "Bir gün güzel olacak," diye beklemek laz?m. Rakamlar hiçbir zaman gözünü yan?ltmas?n. Küçümsedi?in 'bir' saniyede ölüm ile ya?am defalarca mekik dokuyor. Bir günde kaç kere hayata dönebilece?ini dü?ün! Ümitli ol! O bir gününün, hayat?n? istedi?in yönde de?i?tirmesi dile?iyle... (Tan?t?m Bülteninden)Author: Kurallar Kitabi
Publisher: YAKAMOZ Yayinlari

ISBN 9786052970454
Dimensions: 0