Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Kur'an ve Sunnet'e Gore MUTA NiKAHI

$699 $750

siî-Sünnî Çizgide Mut’a Nikâhi Islam’in iki temel kaynagi Kur’ân-i Kerîm ve Hz. Peygamberin Sünnet’ine gore evlilik, mutluluk ve kalicilik esasi üzerine kuruludur. Geçici evlenmeler bu ilkeye ters oldugu için mesru gorülmemistir. isnâ Aseriyye siasi disindaki bütün ulemanin gorüsü bu yondedir. isnâ Aseriyye siasi ise geçici evlenme anlamina gelen mut‘a nikâhini caiz gormenin otesinde, oldukça sevapli bir akit olarak kabul etmis ve tesvikte bulunmustur.

oysa mut’anin, Kur’ân ve sünnetin ongordügü aile modeline uyan hiçbir tarafi yoktur. Kur’ân’da mut‘aya cevaz veren bir ayet olmadigi gibi, Arap toplumundaki uygulama da bizzat Hz. Peygamber(sav) tarafindan yasaklanmistir. Bu kitap, sia’nin muteber gordügü mut’a nikâhinin ahlâkî çoküse sebep oldugunu ve dinimizce mut’aya hiçbir sekilde uygun gorülmedigini kuvvetli delillerle ortaya koymaktadir.Author: Saffet KOSE
Publisher: Timas Yayinlari

ISBN 9786050815047
Dimensions: 0