Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Kum Saati-Suikast Oncesi Son Günler

$1195 $1395

Bu kitapta, Abdi ?pekçi, Turan Dursun, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Çetin Emeç, U?ur Mumcu, E?ref Bitlis, Onat Kutlar, Ahmet Taner K??lal? ve Necip Hablemito?lu'nun son günlerini okuyacaks?n?z. Son günlerinin, saatlerinin, son dakikalar?n?n hatta son saniyelerinin ad?m ad?m hikâyesini okurken de hayatlar?nda yar?m kalanlara, geride yar?m b?rak?lan hayatlara tan?kl?k edeceksiniz...
Abdi ?pekçi suikast? "geliyorum" mu dedi? Çünkü suikasttan bir süre önce meçhul bir adam ?pekçi'nin otomobilinin önüne atlay?p yere ate? etmi?ti. Turan Dursun öldürülmeden bir hafta önce kaç?r?l?p ?stanbul d???na götürülmü?tü. Kaç?ranlar Dursun'u nas?l tehdit etti, neler söyledi? Annesine bombal? paketi kendi elleriyle getiren Bahriye Üçok'un k?z?, patlama ân?n? saniye saniye anlat?yor. The Marmara'daki patlamada yaralanan Onat Kutlar, çaresizlik içerisinde ambulans beklerken çevresindekilere neler söyledi? Kutlar'? t?bbi hata m? ölüme götürdü? Yo?un bak?mda geçen 11 günde neler ya?and?? Ve daha birçok ayd?nlanmam?? sorunun yan?t?, tarihin tozlu raflar? aras?nda ayd?nlanacak...
- Öldürülmeden önceki son zamanlar?n? nas?l geçirdiklerine, son sohbetlerine, son yemeklerine, son projelerine ve son vedalar?na tan?k olacaks?n?z.
- Cevaplanmam?? birçok soru, esrar?n? koruyan cinayetler ve bir türlü çözülemeyen faili meçhuller...
- Ölüme bir ad?m kala ya?ananlar?, son sözleri, son anlar? bir ç?rp?da okuyacaks?n?z.
- Ümran Avc?, Gazetecilik Ba?ar? ödülü sahibi usta gazetecilerden biri.
- Bilgi Yay?nevi'nin, okuruna sunmaktan gurur duydu?u bir yap?t.

Author: Umran Avci
Publisher: Bilgi Yayinevi

ISBN 9789752203020
Dimensions: 0