Kukla

Kukla

Author: Ahmet Umit
$9.95
Y?llar sonra kar??la?an iki üvey karde?. Karanl?k güçlerin tetikçisi Do?an... Ya?am?n anlam?n? alkolde arayan eski gazeteci Adnan. Onlar?n ya?amlar?ndan Türkiye'nin yak?n tarihi. Gündelik hayat?m?z? alt üst eden entrikalar, cinayetler, komplolar... Hep sözü edilen ama bir türlü gün ?????na ç?kar?lamayan o derin devlet. Gizli örgütler, idealist gençler, ç?karc? gazeteciler... Ergenekon'un y?llar önce yaz?lan roman?.'Ya?am, kaybetmeyi ö?renmektir... Kaybetme maceram?z daha ana karn?ndan ç?kt???m?zda ba?lar. Hiç emek harcamadan hüküm sürdü?ümüz, dünyan?n en güvenli, en yumu?ak koruna??n?, ana rahmini kaybederiz önce. Bizden intikam almak için bekleyen dünya, sanki niye ç?kt?n oradan dercesine, gözlerimizi yakan ???klar?, kulaklar?m?z? t?rmalayan gürültüsü, s?ca??, so?u?u, açl???, kiri, hastal???yla sald?r?r üzerimize. Ama biz de öyle kolay kolay pes etmeyiz. Kaybettiklerimizin yerine an?nda ba?ka bir ?ey koyar?z. Hem cennetimizi yitirsek de o kutsal yerin sahibi olan annemiz bizimledir, üstelik yan?nda bir de baba verilmi?tir emrimize. D??ar?daki dünyaya al??maya ba?lay?nca, kaybetti?imiz cenneti hemen unutuveririz. Ancak büyüdükçe, bize gösterilen ilgi günden güne azal?r. Azalan ilgi dünyan?n bizden ibaret olmad???n? gösteren bir uyar?d?r asl?nda. Ama bu uyar?y? görmezden geliriz. Dü?ler kurar, hayaller uydurur, kaybettiklerimizin yerine yenilerini koyarak dünyay? kendimiz sanmay?, bu güzel yalana kanmay? sürdürürüz."
Title Kukla
Author Ahmet Umit
Publisher Everest
SKU BSR-0786
ISBN 9786051415765
Y?llar sonra kar??la?an iki üvey karde?. Karanl?k güçlerin tetikçisi Do?an... Ya?am?n anlam?n? alkolde arayan eski gazeteci Adnan. Onlar?n ya?amlar?ndan Türkiye'nin yak?n tarihi. Gündelik hayat?m?z? alt üst eden entrikalar, cinayetler, komplolar... Hep sözü edilen ama bir türlü gün ?????na ç?kar?lamayan o derin devlet. Gizli örgütler, idealist gençler, ç?karc? gazeteciler... Ergenekon'un y?llar önce yaz?lan roman?.'Ya?am, kaybetmeyi ö?renmektir... Kaybetme maceram?z daha ana karn?ndan ç?kt???m?zda ba?lar. Hiç emek harcamadan hüküm sürdü?ümüz, dünyan?n en güvenli, en yumu?ak koruna??n?, ana rahmini kaybederiz önce. Bizden intikam almak için bekleyen dünya, sanki niye ç?kt?n oradan dercesine, gözlerimizi yakan ???klar?, kulaklar?m?z? t?rmalayan gürültüsü, s?ca??, so?u?u, açl???, kiri, hastal???yla sald?r?r üzerimize. Ama biz de öyle kolay kolay pes etmeyiz. Kaybettiklerimizin yerine an?nda ba?ka bir ?ey koyar?z. Hem cennetimizi yitirsek de o kutsal yerin sahibi olan annemiz bizimledir, üstelik yan?nda bir de baba verilmi?tir emrimize. D??ar?daki dünyaya al??maya ba?lay?nca, kaybetti?imiz cenneti hemen unutuveririz. Ancak büyüdükçe, bize gösterilen ilgi günden güne azal?r. Azalan ilgi dünyan?n bizden ibaret olmad???n? gösteren bir uyar?d?r asl?nda. Ama bu uyar?y? görmezden geliriz. Dü?ler kurar, hayaller uydurur, kaybettiklerimizin yerine yenilerini koyarak dünyay? kendimiz sanmay?, bu güzel yalana kanmay? sürdürürüz."

Deal of the Day