Krizalitler

Krizalitler

Author: John Wyndham
$19.95
Bilimkurgunun alt?n ça??ndan kült bir eser
Krizalitler, birkaç bin y?l sonras?n?n dünyas?nda geçen bir hikâye anlat?yor. Waknuk, y?llar önce ya?anan bir nükleer sava? sonras? hâlâ ayakta kalabilmi? bir toplumdur. Radyasyonun etkileri ise hâlâ ciddi biçimde toplum üzerinde etkilidir. Halk ise bu dönemi çok az hat?rlayabilmektedir. ?nançlar?n farkl?la?t??? bu yeni toplumda art?k “normal” olmayan her türlü fiziki mutasyon felaket habercisi olarak kabul edilmektedir.
Popüler kültürü de zaman?nda çok etkilemi? olan kitap, ünlü müzik grubu Jefferson Airplane’in “Crown of Creation” adl? parçalar?n?n ismine ve ?ark? sözlerine de ilham kayna?? olmu?tur.  Normallik, anormallik, öteki gibi konular? ele alan Krizalitler, post-apokaliptik bilimkurgu severler için bulunmaz bir hazine.
Title Krizalitler
Author John Wyndham
Publisher DEL? DOLU
SKU BSR-0176
ISBN 9786055060329
Bilimkurgunun alt?n ça??ndan kült bir eser
Krizalitler, birkaç bin y?l sonras?n?n dünyas?nda geçen bir hikâye anlat?yor. Waknuk, y?llar önce ya?anan bir nükleer sava? sonras? hâlâ ayakta kalabilmi? bir toplumdur. Radyasyonun etkileri ise hâlâ ciddi biçimde toplum üzerinde etkilidir. Halk ise bu dönemi çok az hat?rlayabilmektedir. ?nançlar?n farkl?la?t??? bu yeni toplumda art?k “normal” olmayan her türlü fiziki mutasyon felaket habercisi olarak kabul edilmektedir.
Popüler kültürü de zaman?nda çok etkilemi? olan kitap, ünlü müzik grubu Jefferson Airplane’in “Crown of Creation” adl? parçalar?n?n ismine ve ?ark? sözlerine de ilham kayna?? olmu?tur.  Normallik, anormallik, öteki gibi konular? ele alan Krizalitler, post-apokaliptik bilimkurgu severler için bulunmaz bir hazine.

Deal of the Day