Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Kayı Kutsal İttifaka Karşı

$1395 $1895

Viyana bozgunundan sonra; önce Karlofça Antlaşması’na kadar süren bir ölüm kalım mücadelesi ve ardından toparlanma çabalarıyla birlikte Osmanlı’ya bu imkâni tanımak istemeyen Batılı devletlerin amansız saldırılarına şahit olacaksınız.Author: Ahmet Simsirgil
Publisher: Timas Yayinlari

ISBN 9786050820638
Dimensions: 0