Kabuk Adam

Deal of the Day

Kabuk Adam

Author: Basari
$8.95
"Lire" dergisi taraf?ndan "Gelece?in 50 Yazar?" aras?nda gösterilen Asl? Erdo?an'?n ilk roman? Kabuk Adam, Karayipler'de, ?iddetin batakl???nda ya?anan korku ve tutku dolu s?rad??? bir a?k?n, ölümle ya?am?n s?n?r?nda kurulan mucizevi bir dostlu?un hikâyesi.

"Tropiklerde, o gözden ?rak adada ö?rendim ki, cennetle cehennem iç içedir, ancak bir katil bir peygamber olabilir ve insan bir ba?kas?na, ayn? karabüyü ayinlerindeki gibi, dönü?ebilir, çünkü insan?n tam z?dd? gene kendisidir."
(Tan?t?m Bülteninden)
Book Title Kabuk Adam
Author Basari
Type Book
Date Published Feb 05, 2019
"Lire" dergisi taraf?ndan "Gelece?in 50 Yazar?" aras?nda gösterilen Asl? Erdo?an'?n ilk roman? Kabuk Adam, Karayipler'de, ?iddetin batakl???nda ya?anan korku ve tutku dolu s?rad??? bir a?k?n, ölümle ya?am?n s?n?r?nda kurulan mucizevi bir dostlu?un hikâyesi.

"Tropiklerde, o gözden ?rak adada ö?rendim ki, cennetle cehennem iç içedir, ancak bir katil bir peygamber olabilir ve insan bir ba?kas?na, ayn? karabüyü ayinlerindeki gibi, dönü?ebilir, çünkü insan?n tam z?dd? gene kendisidir."
(Tan?t?m Bülteninden)