Kabuk Adam

Kabuk Adam

Author: Asli Erdeogan
$8.95
"Lire" dergisi taraf?ndan "Gelece?in 50 Yazar?" aras?nda gösterilen Asl? Erdo?an'?n ilk roman? Kabuk Adam, Karayipler'de, ?iddetin batakl???nda ya?anan korku ve tutku dolu s?rad??? bir a?k?n, ölümle ya?am?n s?n?r?nda kurulan mucizevi bir dostlu?un hikâyesi.

"Tropiklerde, o gözden ?rak adada ö?rendim ki, cennetle cehennem iç içedir, ancak bir katil bir peygamber olabilir ve insan bir ba?kas?na, ayn? karabüyü ayinlerindeki gibi, dönü?ebilir, çünkü insan?n tam z?dd? gene kendisidir."
(Tan?t?m Bülteninden)
Book Title Kabuk Adam
Author Asli Erdeogan
Publisher Everest Yay?nlar?
SKU BSR-0765
ISBN 9789752893092
"Lire" dergisi taraf?ndan "Gelece?in 50 Yazar?" aras?nda gösterilen Asl? Erdo?an'?n ilk roman? Kabuk Adam, Karayipler'de, ?iddetin batakl???nda ya?anan korku ve tutku dolu s?rad??? bir a?k?n, ölümle ya?am?n s?n?r?nda kurulan mucizevi bir dostlu?un hikâyesi.

"Tropiklerde, o gözden ?rak adada ö?rendim ki, cennetle cehennem iç içedir, ancak bir katil bir peygamber olabilir ve insan bir ba?kas?na, ayn? karabüyü ayinlerindeki gibi, dönü?ebilir, çünkü insan?n tam z?dd? gene kendisidir."
(Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day