Isparta Kahramanları

Isparta Kahramanları

Author: Himmet Kocoglu
$13.95 $10.95

"Risale-i Nur dairesinin verdiği büyük neticelere mukabil, sarsılmaz bir sadakat ve kırılmaz bir metanet ister. Isparta kahramanlarının gösterdikleri harikalar ve cihan-pesendâne hidemât-i nuriyenin esası, harika sadakatleri ve fevkalâde metanetleridir. Bu metanetin birinci sebebi, kuvvet-i imaniye ve ihlâs hasletidir. ?kinci sebebi, cesaret-i fıtriyedir."

"Isparta ve havalisindeki Risale-i Nur şakirtlerinde fevkalâde bir sadakat ve sebat ve ühüvvet ve ihlâs ve kahramanlık var ki bu açîb zamanda binler esbab-ı fesat ve ifsat içinde vahdetlerini ve ittifaklarını ve hizmette ciddiyetlerini muhafaza ediyorlar."

"Isparta talebeleri hatırları için, ben Isparta’yı kendi karyem (Nurs) ile beraber duamda dahil ediyorum. Hatta emvâtına, Nurş emvâti gibi dua ediyorum, hakikî vatanım ve memleketim nazarıyla o vilâyete bakıyorum."

Bediüzzaman Said Nursî

Title Isparta Kahramanları
Author Himmet Kocoglu
Publisher Sahdamar Yayinlari
SKU SAH-113
ISBN 9786054038466

"Risale-i Nur dairesinin verdiği büyük neticelere mukabil, sarsılmaz bir sadakat ve kırılmaz bir metanet ister. Isparta kahramanlarının gösterdikleri harikalar ve cihan-pesendâne hidemât-i nuriyenin esası, harika sadakatleri ve fevkalâde metanetleridir. Bu metanetin birinci sebebi, kuvvet-i imaniye ve ihlâs hasletidir. ?kinci sebebi, cesaret-i fıtriyedir."

"Isparta ve havalisindeki Risale-i Nur şakirtlerinde fevkalâde bir sadakat ve sebat ve ühüvvet ve ihlâs ve kahramanlık var ki bu açîb zamanda binler esbab-ı fesat ve ifsat içinde vahdetlerini ve ittifaklarını ve hizmette ciddiyetlerini muhafaza ediyorlar."

"Isparta talebeleri hatırları için, ben Isparta’yı kendi karyem (Nurs) ile beraber duamda dahil ediyorum. Hatta emvâtına, Nurş emvâti gibi dua ediyorum, hakikî vatanım ve memleketim nazarıyla o vilâyete bakıyorum."

Bediüzzaman Said Nursî

Deal of the Day