?ngilizce Bulmacalarla Kahve Molas? 3

Deal of the Day

?ngilizce Bulmacalarla Kahve Molas? 3

Author: Alev Y?ld?r?m
$5.95
?ngilizce'de en çok kullan?lan 1000 sözcük aras?ndan seçilerek haz?rlanan çapraz bulmacalar ile sözcük hazinenizi geli?tirmeye, ?imdiye kadar ö?rendi?iniz sözcükleri tekrar gözden geçirmeye ve unuttu?unuzu dü?ündü?ünüz sözcükleri tekrar hat?rlaman?za yard?mc? olabilmek için sizleri bir kahve molas? vermeye davet ediyoruz.

Kelime Av? bölümünde ise ?ngilizce sözcüklerin yaz?l??? haf?zan?zda iyice yer edecek ve bu konuda iyi bir beyin jimlasti?i yapm?? olacaks?n?z.
Book Title ?ngilizce Bulmacalarla Kahve Molas? 3
Author Alev Y?ld?r?m
Publisher KARBON K?TAPLAR
SKU BSR-0110
ISBN 9786059489096
?ngilizce'de en çok kullan?lan 1000 sözcük aras?ndan seçilerek haz?rlanan çapraz bulmacalar ile sözcük hazinenizi geli?tirmeye, ?imdiye kadar ö?rendi?iniz sözcükleri tekrar gözden geçirmeye ve unuttu?unuzu dü?ündü?ünüz sözcükleri tekrar hat?rlaman?za yard?mc? olabilmek için sizleri bir kahve molas? vermeye davet ediyoruz.

Kelime Av? bölümünde ise ?ngilizce sözcüklerin yaz?l??? haf?zan?zda iyice yer edecek ve bu konuda iyi bir beyin jimlasti?i yapm?? olacaks?n?z.